پرداخت امن

ما بدون واسطه و مستقیما از طریق بانک پاسارگاد پرداخت های شما را دریافت می کنیم. این کار در کنار امنیت پرداخت ها برای شما، در صورت بروز خطا در هنگام پرداخت بازگشت وجه به صورت خودکار در کمترین زمان برای شما میسر می شود.