Current PHP version: 5.6.40
آموزش تکثیر و پرورش ورزیا دوالیانا - vriesea duvaliana

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-03-18 15:03:02 سه شنبه

ورزیا دوالیانا - vriesea duvaliana

آموزش تکثیر و پرورش ورزیا دوالیانا - vriesea duvaliana

نام علمی VRIESEA DUVALIANA
خانواده BROMELIACEAE - بروملياسه - آناناس
بومی منطقه آمريكاي مركزي
نام های دیگر  

شرایط مناسب رشد:

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
تورب به اضافه خاك معمولي و ماسه و خاك برگ 30 درجه سلسیوس مرطوب متوسط

ورزیا دوالیانا:

اسم علمی این گیاه Vriesea Duvaliana ، از خانواده Bromeliaceae میباشد.

این جنس دارای ۱۹۰ گونه، از گیاهان چندساله گلخانه ای زینتی است

برگهای آن به صورت دسته اي از خاك بيرون مي ايند و كشيده ، گوشتي ، سبز ، نواري يا علامت دار هستند

گلها اغلب همراه با براكته هاي رنگي زيبايي هستند و در سنبله ظاهر ميشوندو اغلب منشعب بوده و رنگ زرد يا قرمز دارند . فصل گلها : گلها در تابستان ظاهر ميشوند ولي در گلخانه ميتوان از آن در هر فصل سال حتي زمستان گل به دست آورد .

خاك بايد مخلوط يك قسمت پيت ( تورب ) به اضافه يك قسمت خاك معمولي و يك قسمت ماسه و خاك برگ باشد

در روشنايي كامل و به دور از اشعه مستقيم آفتاب قرار گيرد

پس از پايان گل و هنگام استراحت گياه ، موقع كاشت يا تعويض گلدان می باشد

تكثير آن با جدا كردن و كاشتن قلمه هاي جديدي است كه در جوار گياه مادر بوجود مي آيند .

منابع:
http://nargil.ir
http://en.wikipedia.org/wiki/Vriesea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vriesea_duvaliana
http://www.raazebaghaa.com/showthread.php?p=7816

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد