Current PHP version: 5.6.40
زنگ برگ یا زنگ قهوه ای

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-15 21:02:10 چهارشنبه

زنگ برگ یا زنگ قهوه ای

زنگ برگ یا زنگ قهوه ای

عامل مولد این بیماری گونه ای از بازیدیومسیتها به نام Puccinia recondita f. sp. Tritici می باشد. زنگ برگ بطور احتمالی وسیع الانتشارترین بیماریهای گندم است. اگر رسیدن گندم ، دیر هنگام باشد مانند نواحی کاشت گندم بهاره ، توسعه بیماری بیشتر خواهد بود.

علایم بیماری
جوشهایی کروی تا بیضوی و نارنجی قرمز رنگ و شکوفا روی سطح بالایی پهنک برگ گرد می آیند. اسپورها به قطر 30 - 15 میکرومتر تقریبا کروی و قرمز قهوه ای رنگ هستند و 8 - 3 سوراخ تندش داشته که در دیواره آن پراکنده شده اند و دیواره آنها خاردار است. این اسپورها بعد از رشد کردن، موجب آلودگی برگهای دیگر می شوند.

کنترل
زنگ برگ در دمای بین 15 و 22 درجه سانتیگراد وقتی که رطوبت به حد کافی باشد به سرعت توسعه می یابد. این قارچ گاهی همراه با قارچ مولد عامل لکه برگی و لکه گلوم به حالت همکاری ، خسارت فراوانی می زنند. در آمریکا با ضدعفونی کردن بذر با بنومیل ، بوتریزو ، فناریمول و تریادیمفون زنگ قهوه ای را کنترل کرده اند.

منبع:daneshnameh.roshd.ir

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد