Current PHP version: 5.6.40
اصول اداره یك واحد پرورش گوسفند

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-03-12 20:03:02 چهارشنبه

اصول اداره یك واحد پرورش گوسفند

اصول اداره یك واحد پرورش گوسفند

مسئولیت تولید به عهده مدیر است. چنانچه مدیران، دوراندیش بوده و پشتكار داشته باشند، آن مؤسسه دامداری حداكثر راندمان را خواهد داشت. مدیر باید نسبت به تعویض به موقع وسایل، زمان كشتار دامها، خرید دام و بازاریابی مناسب تصمیم بگیرد. مدیر باید مسائل و مشكلات را با كارگرانی (كه مستقیماً با واحدهای مربوطه كار می كنند) در میان گذاشته و بحث كرده و چاره اندیشی كند. یك مدیر خوب با وجودی كه در اجرای مو به موی مقررات به طور صحیح سخت گیر است ولی باید به درد دل كارگران رسیدگی كند و مشكلات رفاهی آنها را مرتفع سازد. یك مدیر دامداری باید علاوه بر مسلط بودن به دانش مدیریت باید به امور تخصصی در دامداری آشنا باشد.

مدیریت نگهداری میشهای داشتی

مدیریت گله ها به امكانات و شرایط موجود بستگی دارد. چنانچه در ادارة گله از اصول علمی استفاده شود، نگهداری میشهای داشتی به خاطر دو محصول (بره و پشم) بسیار اقتصادی است.
در مرحله قبل از جفتگیری احتیاجات میشهای داشتی را میتوان فقط از مرتع تأمین كرد و معمولاً در این دوره میشها لاغر به نظر می رسند. بهبود وضعیت غذایی میشها در مرحله قبل از جفت گیری (فلاشینگ) باعث افزایش میزان تخمك اندازی، جلوافتادن فصل جفت گیری، طولانی شدن دورة فحلی، افزایش بره زایی و دوقلوزایی و همچنین كاهش تعداد میشهای قصر (غیر آبستن) می گردد. تغذیة متعادل در دوره جفت گیری به دلیل تأثیر مهمی بر نسبت آبستنی و بره زایی دارد از اهمیت خاصی برخوردار است.
میشها در دوره آبستنی (بویژه از سه ماهگی به بعد) به مراقبت بیشتری نیاز دارند. تأمین مواد مغذی در 4 هفته آخر، آبستنی به خاطر رشد سریع جنین اهمیت دارد و كمبود این مواد باعث بروز بیماریهای متابولیكی از جمله مسمومیت آبستنی می شود. تغذیه با علوفه مرغوب و كنسانتره احتیاجات نگهداری و آبستنی میشها را تأمین می كند.
پر كارترین دوره نگهداری از میشهای داشتی، در فصل زایش است در این زمان باید تعدادی كارگر كمكی به كار گرفت و به صورت شبانه روزی از میشها مراقبت نمود. عدم توجه كافی به میشها و بره های تازه متولد شده سبب بروز خسارتهای اقتصادی شدید می شود.
دوره شیردهی میشها پس از زایمان آغاز می شود و 3 تا 5 ماه ادامه می یابد. در این دوره باید غذای كافی و دارای كیفیت مناسب در اختیار میشها گذاشته شود. زیرا مشخص شده است كه متعادل بودن جیره تأثیر مستقیم بر تركیب شیر میشها دارد. البته عوامل دیگری مانند نژاد و خصوصیات فردی میش نیز بر تركیبات شیر اثر می گذارد. در هر صورت چنانچه مقدار و كیفیت شیر میش پایین باشد رشد بره های شیرخوار به تأخیر می افتد.

مدیریت نگهداری قوچهای داشتی

هدف از نگهداری قوچهای داشتی جفت گیری آنها با میشهای گله است. تغذیه مناسب بر تمایل جنسی و كیفیت اسپرم قوچها تأثیر دارد. بنابراین علاوه بر علوفه پایه مقداری مواد متراكم نیز باید در جیره آنها منظور شود. كمبود انرژی در جیره قوچها باعث غیر طبیعی شدن اسپرماتوزوئیدها می شود. تأمین پروتئین كافی باعث افزایش حجم اسپرم می شود. از سوی دیگر تغذیه اضافی باعث چاق شدن قوچها و كاهش تمایل جنسی آنها می گردد. قوچهای جوان از نظر باروری با ارزش تر از قوچهای مسن هستند. لذا گله داران برای بالا بردن درصد باروری و همچنین كاهش ضریب همخونی هر 2 تا 3 سال قوچهای گله را با قوچهای جوان جایگزین می كنند. به ازای هر 20 تا 50 رأس میش داشتی باید 1 رأس قوچ در گله نگهداری شود.

مدیریت تغذیه گوسفند

در سیستم های مختلف پرورش گوسفند بالاترین رقم هزینه ها، مربوط به خوراك است. جیرة گوسفندان باید از نظر راندمان مصرف غذایی و شرایط اقتصادی به گونه ای متعادل باشد كه بتواند از یك طرف شرایط مطلوب تولید را فراهم كند و از طرف دیگر مشكلات تغذیه ای را به حداقل برساند. معمولاً جیره های گوسفندان از نظر میزان انرژی كمبود دارد. بنابراین انرژی بیشترین عامل محدودكننده تغذیه در گوسفند به حساب می آید. منابع اصلی تأمین انرژی برای گوسفند عبارتند از: علوفة خشك، علف سیلویی، علوفة مرتعی و دانه ها(ذرت، جو، گندم و یولاف). تأمین انرژی كافی در اواخر آبستنی میشها و یا در زمان شیردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از انرژی خالص (NE) و یا انرژی كل مواد مغذی قابل هضم (TDN) نسبت به مصرف كل خوراك اهمیت بیشتری دارد. علوفه خشك خانوادة حبوبات كه به طرز صحیح برداشت شده باشند، می تواند پروتئین موردنیاز گوسفندان را تأمین كند. انواع كنجاله ها (كنجاله سویا، كنجاله تخم پنبه و آفتابگردان) نیز منابع خوبی برای تأمین پروتئین گوسفند محسوب می شوند. یكی از منابع ارزان قیمت پروتئین، مواد ازت دار غیر پروتئینی نظیر اوره است. زیرا این تركیبات بخوبی توسط میكروارگانیزمهای شكمبه مصرف شده و به پروتئین میكروبی تبدیل می شود، البته در صورت مصرف این تركیبات باید به موارد زیر توجه داشت:
انرژی كافی و مواد معدنی لازم (كلسیم، گوگرد، آهن،منگنز و كبالت) در اختیار دام قرار گیرد.
اوره نباید بیش از یك سوم ازت جیره را تشكیل دهد.
اوره باید به تدریج (یك دوره عادت پذیری 2 تا 3 هفته ای) به جیره خوراكی اضافه شود تا باكتریهای شكمبه فرصت لازم برای عادت پذیری پیدا كنند.
مشخص شده است كه گوسفند به ویتامین های A، D و E نیاز دارد. در گوسفندان بالغ، میكروارگانیزمهای شكمبه قادرند ویتامینهای B كمپلكس و K را بسازند. ویتامین C نیز توسط بافتهای بدن ساخته می شود. جیره های معمولی گوسفند حاوی مقادیر كافی ویتامین است. د رعین حال چنانچه احتمال كمبود ویتامینها وجود داشته باشد از مكملهای ویتامینی در خوراك آنها استفاده می گردد.

مدیریت تولیدمثل گوسفند

آشنایی با مدیریت تولیدمثل در گله های داشتی باعث افزایش درصد بره زایی، كاهش تعداد میشهای قِصِر، افزایش تولید و در نهایت موجب كسب درآمد بیشتر برای گوسفندداران می شود. عوامل متعددی بر تولیدمثل میشهای داشتی تأثیر دارد كه مهمترین آنها عبارتند از: تغذیه، مدت روشنایی، رطوبت نسبی هوا، درجه حرارت محیط، نژاد و بیماری.
تغذیه بیشترین تأثیر را بر بازده تولیدمثل گله دارد. كمبود انرژی باعث كاهش میزان آبستنی و نا منظم بودن دوره جنسی در میشها می شود. تآمین پروتئین كافی در جیره میشها باعث افزایش درصد بره زایی و دوقلوزایی می گردد. از بین مواد معدنی كلسیم و فسفر و از ویتامینها، ویتامینهای E، D و A بیشترین تأثیر را بر تولیدمثل گوسفند دارند. مدت روشنایی (فتوپریود) فعالیت تخمدانهای میش را تحت تأثیر قرار می دهد. رطوبت زیاد نیز توانایی تولیدمثل گوسفندان را كاهش می دهد. وراثت، بیماریها و تعداد قوچ در گله از دیگر عوامل مؤثر بر تولیدمثل در گوسفند هستند.
بلوغ جنسی به وزن، سن، نژاد، آب و هوا، فصل تولد و تغذیه بستگی دارد. تجربه نشان داده است كه بره های پاییزه دیرتر از بره های بهاره و نیز نژادهای درشت اندام دیرتر از نژادهای كوچك اندام به سن بلوغ می رسند. بره های ماده معمولاً در سن 12- 5 ماهگی بالغ می شوند. توارث و تغذیه اثر زیادی بر سن بلوغ آنها دارد. میشهایی كه سن بلوغ پایینی دارند، از دوره تولیدمثل طولانی تری برخوردار هستند.
فحلی یا طلب جنسی حالتی است كه در میشهای بالغ بروز می كند و در این هنگام میشها آمادگی جفت گیری و آبستنی را دارند. علایم فحلی در میشها زیاد واضح نیست و با حضور قوچ بهتر مشخص می شود. تمایل به قوچ نر، پرخون و متورم شدن مخاط فرج، خروج مایع شفاف و چسبناك از فرج بارزترین نشانه های فحلی در میش است. مدت فحلی در گوسفند از چند ساعت تا چند روز متغیر است و به طور متوسط 48- 24 ساعت طول می كشد. مدت فحلی در نژادهای سنگین (گوشتی) كوتاه تر از نژادهای سبك است. تخمك اندازی معمولاً در اواخر زمان فحلی اتفاق می افتد. بر خلاف گاو كه در تمام ایام سال فحل می شود، میش دارای فحلی فصلی است و تنها در فصول معینی از سال (بهار و پاییز) فحل می شود. در فصل جفت گیری هر 17 روز یكبار فحلی میشها تكرار می گردد. یكی از ابزارهای مدیریتی كه گوسفندداران برای كوتاه كردن طول دورة زایش و تولید بره های همسن از آن استفاده می كنند، همزمان كردن فحلی است.
روشهای مورد استفاده برای همزمان كردن فحلی عبارتند از:
خوراندن هورمون پروژسترون روزانه به میزان 50 میلیگرم به ازای هر میش به مدت 16 روز.
تزریق روزانه هورمون پروژسترون به میشها
استفاده از اسفنج آغشته به هورمون پروژسترون
دو نوبت تزریق پروستاگلاندین به میشها، به فاصله 8 روز
استفاده از تزریق طول مدت روشنایی در شبانه روز
فصل جفت گیری طبیعی و قوچ اندازی در گله در ایران، معمولاً اوایل پاییز است. در مناطقی كه علوفه به صورت دایمی در اختیار حیوان باشد می توان سالی دو نوبت (بهار و پاییز) قوچ اندازی كرد. تغذیه متعادل میشها در هنگام قوچ اندازی، باعث افزایش درصد اوولاسیون و در نهایت بالا رفتن درصد دوقلوزایی می گردد.
تعداد میشهایی كه در جفت گیری طبیعی برای هر قوچ در نظر گرفته می شود بستگی به جیره مناسب و شرایط آب و هوای منطقه دارد. قوچ ها در فصل جفت گیری و به مدت 60- 50 روز در گله می مانند. البته در بعضی از گله ها قوچ به صورت دایمی در گله وجود دارد.
طول دوره آبستنی گوسفند 144 تا 152 روز (به طور متوسط 147 روز) است. طول دوره آبستنی با دوقلوزایی همبستگی منفی دارد. نژادهای گوشتی نسبت به نژادهای پشمی از طول دوره آبستنی كوتاهتری برخوردار هستند. درجه حرارت بالا باعث كوتاه شدن مدت آبستنی به میزان 3- 2 روز می شود. عوامل ژنتیكی نیز بر طول مدت آبستنی تأثیر دارند. میشهایی كه در دوران آبستنی از شرایط تغذیه مناسب برخورداربوده و از نظر جثه در وضع مطلوبی باشند، به تنهایی قادر به انجام زایمان هستند. گله داران با تجربه در فصل زایمانبا مراقبتهای شبانه روزی از گله سعی می كنند مشكلات مربوط به زایمان را به حداقل برسانند.
مهمترین علایم و نشانه های زایمان میشها است عبارتند از:
پرشیر شدن پستانها و قرمز شدن پوست پستان به فاصله 2 هفته قبل از زایمان.
كند شدن حركات میش و یا دراز كشیدن حیوان بر روی زمین.
ایجاد فرورفتگی در قسمت بالای دم حیوان.
نرم و براق و پرخون شدن فرج و خارج شدن مایع مخاطی لزج از آن.
البته یكی از نشانه های قطعی زایمان ظاهر شدن كیسه آب است. به طوری كه در حالت طبیعی معمولاً یك ساعت پس از این نشانه زایش انجام میشود.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد