Current PHP version: 5.6.40
تیلت - پروپیکونازول - Propiconazole

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-15 20:02:14 چهارشنبه

تیلت - پروپیکونازول - Propiconazole

تیلت - پروپیکونازول - Propiconazole

بیماری خطرناک زنگ زرد گندم(سرخه)دربرخی از استانها از جمله ایلام وخوزستان شیوع پیدا کرده و احتمال دارد مزارع استان به این بیماری، آلوده شود.

درصورت مشاهده بیماری درمزارع، کشاورزان باید هرچه سریعتر با سموم پیشنهادداده شده اقدام به سم پاشی کنند.

وی،سموم مناسب جهت مبارزه بااین بیماری را به شرح ذیل اعلام کرد:

1-تیلت(پروپیکونازول) 5/-8/لیتردرهکتار
2-فولیکور(تبوکونازول) 1لیتردرهکتار
3-آلتو(سایپروکونازول) 5/لیتردرهکتار
4-ایمپکت(فلوتریافول) 1لیتردرهکتار

کشاورزان عزیزجهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز خدمات جهادکشاورزی ویاکلینیک گیاهپزشکی مراجعه نمایند.
قائم خردمند شبکه مراقبت باشت

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد