Current PHP version: 5.6.40
"ما" و ماموریت ما

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 97-03-26 20:03:31 شنبه

"ما" و ماموریت ما

به نام خداوند حکیم

 

"ما" و ماموریت ما

در پنجمین دوره ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع استان اصفهان

ارتقا سطح تخصصی و کاربردی با هدف کارآفرینی، بستر سازی اشتغال پایدار و ارایه خدمات گسترده رفاهی و اجتماعی

ما بر این عقیده ایم که تنها یک سوی جریان ارتباط سازمان خود قرار گرفته ایم و تنها با ارتباطی موثر مابین #ما و مولفه های دیگری چون خانواده بزرگ سازمان بلاخص متخصصین و کنشگران این عرصه خواهیم توانست اهداف متعالی و برنامه های خود را در قالب برنامه محوری، پویایی و اخلاق مداری بنیان گذاریم.

خانواده بزرگ سازمان :

#ما با متخصصین : افزایش بهره وری، بهبود عملکرد و افزایش سودآوری

#ما با جامعه : ارتقا سلامتی، افزایش مشارکت، افزایش تحرک (پویایی) و انسجام اجتماعی

#ما با اعضا : تسهیل در احراز شغل، پایداری شغل، توانایی حرکت میان شغل ها، افزایش نرخ موفقیت شروع به کارها، افزایش سطح دستمزد، ایجاد ضریب تعرفه های متناسب شغلی، افزایش میزان رضایتمندی، طرح طبقه بندی مشاغل(ویژه مسولین فنی)، افزایش اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقتصادی، ایجاد امنیت شغلی

 

چشم انداز مدیریتی سازمان ( جایگاه سازمانی )

• طراحی نظام جامع توسعه سرمایه ی نیروی انسانی با جایگاه سازمانی (سامانه ارجاع کار – قطع ارتباط مالی با کارفرما - بیمه)

• طراحی نظام جامع آموزش

• طراحی نظام جامع ارزشیابی و مدیریت عملکرد

• طراحی نظام جامع کنترل استراتژیک سازمانی (مشاورین حقوقی، مالی، مالیاتی، قوانین کار و تامین اجتماعی)

• طراحی برنامه استراتژیک در سازمان برای ایجاد هلدینگ بخش کشاورزی ( صندوق مشترک استانها – خدمات بازرگانی – کنترل سلامت محصولات کشاورزی)

• بهره مندی از قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های ملی و بین المللی موجود و تدوین ضوابط بر اساس نیازهای به روز 

• تدوین سند استراتژی واحد روابط عمومی در سازمان با رویکرد توسعه و استقرار جایگاه سازمان ( همگرایی بین اعضا و سازمان-سازمان در تمامی دستگاههای همکار و اجرایی)

 

آموزش علمی و فنی (مهارتی) در سازمان

اصلاح نظام آموزشی جاری با روشهای نوین شامل آموزش و پژوهش، آموزش فنی و مهارتی، آموزش به روز (به کمک واحدهای داخلی و خارجی) و کارآمد کردن آن برای تامین منابع نیروی انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی و درخواست اعضا در حوزه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه ی اقتصادی و صنفی به صورت جدی با حمایت وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی کشوری و شورای مرکزی که استقبال گسترده ی اعضا، مدیران ارشد و متخصصین را به همراه خواهد داشت.

امید است در مدت کوتاهی جایگاه خویش را در میان متخصصین، دانشگاهیان و مدیران سازمان های مختلف استانی و کشور پیدا کنیم و مجددا در زمره استانهای پیشرو قرار بگیریم.

اولویت اهداف "ما" :

#ما و تعالی سازمانی : مشارکت در تهیه طرح های اجرایی در راستای برنامه های کلان بخش و سازمان

#ما و فرهنگ سازمانی: ایجاد ارتقا سطح  فرهنگ مشارکت متخصصین، بهره برداران و مشارکت عمومی.

#ما و فرهنگ مطالبه گری: ارایه برنامه ها و راهکارهای اجرایی برای توانمند کردن اعضا، لازمه ی مشارکت آنها در راستای احقاق حقوقشان.

#ما و تولید علم: مطالعه و شناسایی در امور مختلف و پژوهش های مرتبط با ماموریت سازمان.

#ما و نهاده دانش: ارایه برنامه های آموزشی و پژوهشی در امور اجرایی تخصصی استانی، کشوری و بین المللی.

#ما و افزایش مهارت: ارایه برنامه های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی، عملی و کاربردی.   

#ما و یاریگری: ارایه راه حل های مناسب روش های انشار علم و تدریس در سازمان.

#ما و ضریب نفوذ: بررسی و امکان سنجی در جهت اجرای طرح های صنعتی، خدماتی و امور تحقیقاتی واگذار شده به سازمان.

#ما و انطباق:  بررسی وضعیت پذیرش مراکز آموزشی با توجه به جنسیت، رشته های مورد نیاز و تقویت برنامه های کاربردی دانشگاهی استان و کشور.

با استعانت از پروردگار متعال امید است با تاییدات اساتید، مدیران استانی، کشوری و حمایت های مجدانه ی ایشان بتوان سازمان استان را به بزرگترین تشکل علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنفی در پیشبرد اهداف و ساختن سازمانی درخور بزرگی استان، در شان اعضا و بازگرداندن پیشرو بودن سازمان استان در سطح کشور به جامعه علمی و تخصصی و آحاد مردم معرفی کنیم.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد