Current PHP version: 5.6.40
گروه بندی گیاهان باغبانی

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-05-31 21:05:53 یکشنبه

گروه بندی گیاهان باغبانی

در قرنهای متمادی، گروه بندی های مختلفی توسط دانشمندان گیاه شناسی ارایه شده و هرکس به شیوه و روش ویژه خود گیاهان را تقسیم بندی کرده است که تقسیم بندیهای مختلف در زیر آورده شده است:

گروه بندی از نظر چرخه زندگی

در این گروه بندی گیاهان به سه دسته تقسیم میشوند:

الف: یک ساله ها:

گیاهاهنی هستند که در آنها دوره کامل زندگی یعنی از تنیدن بذر تا تولید کامل گل و بذر جدید، یک فصل رشد بیشتر طول نمیکشد. این گیاهان پس از رسیدن بذر خشک می شوند و میمیرند. اسفناج، کاهو و اطلسی از این گروه اند. باید در نظر داشت که پاره ای از گیاهان دو ساله مانند هویج و کلم هم به دلیل اینکه قسمتهای رویشی آنها به مصرف تغذیه میرسند(نه بذر آنها) به عنوان گیاه یکساله کاشته میشوند. برخی گیاهان هم مانند گوجه فرنگی و بادمجان که در نواحی گرمسیری گیهانی چند ساله می باشند، در نواحی سردسیری دراـر سرمای زمستان از بین میروند، به عنوان گیاه یکساله کشت میگردند.

ب: دو ساله ها:

گیاهاهنی هستند که یک چرخه کامل زندگی شان دو فصل رشد طول پیدا میکند. این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند، یعنی فقط شاخساره و ریشه تولید کرده و مواد غذایی را در اندام های مختلف خود ذخیره میکنند، و در سال دوم به گل می نشیند و تولید بذر کرده، پس از رسیدن بذر میمیرند. گیاهان دو ساله در سال اول بطور معمول بیساگ (بدون ساقه) بوده و روی زمین گسترش یافته، و برای ایجاد ساقه گل دهنده نیاز به یک دوره سرما دارند. پس از اینکه در زمستان سرمای لازم را دریافت نمودند، در سال دوم، ساقه گل دهنده، که بطور معمول طویل می باشد، ایجاد میشود. مانند کرفس، پیاز و شب بو.

پ: چند ساله ها:

در این گیاهان، تنیدن بذر تا تولید گل ممکن است چند سال طول بکشد. این گیاهان بر عکس دو گروه پیشین پس از رسیرن بذر از بین نمیروند و سالیان پی در پی تولید گل و بذر میکنند. مانند مارچوبه، ریواس، نعناع، کوکب و درختان میوه. در گل ها و سبزی های علفی چند ساله، بطور معمول تنها قسمت های زیرزمینی گیاه دایمی هستند و قسمت های هوایی آن دایمی هستند، در زمستان از بین میروند و گیاه در هر بهار، شاخساره جدید تولید میکند. در تمشک و دیگر گیاهان تمشک سا( جنس تمشک) ریشه دایمی و ساقه ها دو ساله می باشند. در درختان خزان دار مانند سیب و هلو، ریشه و ساقه چند ساله و برگها یک ساله اند. و در درختان همیشه سبز مانند خرما و مرکبات ریشه و ساقه و برگ، هرسه چند ساله هستند.

گروه بندی از نظر شرایط محیطی

گیهان، بسته به میزان پایداریشان نسبت به سرمای زمستانه، در دو دسته حساس و پایدار گروه بندی میشوند. در درختان، گاهی گروهبندی را فراتر برده آنها را بسته به پایداری چوب در برابر سرمای زمستانه و یا پایداری جوانه گل در برابر سرمای بهاره گروه بندی میکنند. برای مثال، چوب درخت زردآلو میتواند سرمای زیادی را در زمستان تحمل کند ولی جوانه آن دربرابر سرمای بهاره بسیار حساس است و بنابراین کشت آن محدود به مناطقی ست که سرمای بهاره ندارند. مثال دیگر، گیاهان همیشه سبز مناطق گرمسیری هسند که برخی از آنها می توانند سرمای نزدیک به صفر درجه سانتیگراد را تحمل کنند، پس نیمه حساس هستند.مانند مرکبات. و برخی دربرابر سرمای نزدیک به صفر مقاومت ندارند و حساس اند، مانند نارکیل و انبه و موز.

گیاهان باغبانی را بسته به دمای مورد نیاز در طول فصل رشد به دو دسته محصولهای فصل خنک و محصولهای فصل گرم تقسیم بندی میکنند. دسته اول دربرگیرنده گیاهانیست که بذرشان در دماهای پایین( حدود 4 درجه) قادر به تنیدن است و خودشان در هوای خنک بهترین رشد را دارند و بیشترین محصول را میدهند. مانند نخود فرنگی و کلم و هویج و پیاز و کاهو. دسته دوم شامل گیاهانی است که بذرشان برای تنیدن نیاز به دمای بالا دارد و خودشان نیز در هوای گرم بهترین رشد و بیشترین محصول را دارند. مانند لوبیا و هندوانه وذرت بلال و گوجه فرنگی.

گروه بندی از روی عادت رشد و شکل و نوع ساقه هوایی

در این گروه بندی، گیاهان به دو دسته چوبی و علفی تقسیم بندی میشوند. گروه اول که دارای اندام و بافت چوبی اند، خود به سه دسته درخت، درختچه و خزنده تقسیم بندی میشوند. درخت بطور معمول دارای یک تنه اصلی است، مانند کاج و چنار، اما درختچه بجای تنه اصلی دارای چندین شاخه  اصلی است، مانند شمشاد و تمشک. گیاهان چوبی خزنده بااینکه دارای ساقه مشخص اند نمیتوانند بدون قیم روی تنه خود بایستند مانند تاک. گیاهان علفی، که دارای بافت ترد و نرم اند، به دو دسته علف و بیاره تقسیم میشوند. دسته اول نیاز به قیم نداشته و روی ساقه خود می ایستند مانند شمعدانی و اطلسی. دسته دوم مانند هندوانه و کدو روی زمین می خزند. گیاهان چوبی بیشتر چند ساله اند اما گیاهان علفی میتوانند یک ساله، دوساله و یا چندساله باشند. در منطقه های معتدله شاخساره گیاهان علفی چند ساله هرسال در اثر سرما از بین میرود ولی ریشه آنها زنده می ماند و در بهاره سال بعد شاخساره جدید تولید میکند. از این دسته، گیاهانی مانند کوکب و نعناع و توت فرنگی می توان نام برد. بطور کلی گیاهانی که برگ های خود را در فصل زمستان از دست می دهند خزان دار میگویند. و آنهایی که در سراسر سال دارای برگ هستند را همیشه سبز گویند. البته در گیاهان همیشه سبز هم ریزش برگ وجود دارد اما این عمل به تدریج صورت میگیرد.

گروه بندی علمی

بخش های مختلف گروه بندی های قدیمی با کاست و فزود زیاد گیاه، تغییر میکرد تا اینکه در اواسط قرن 18 کارل لینه گیاهان را از نظر شباهت ها و اختلافات ظاهری و ساختاری تقسیم بندی کرد. چارلز داروین در نیمه قرن 19 نظریه تکامل را مطرح کرد که این نظریه روش نامگداری را تکمیل کرد.

بعد از آن تغییرهای زیادی در گروه بندی بوجود آمد. در سال 1969 ویتاکر یکی از آخرین گروه بندی ها را مطرح کرد.در این گروه بندی، موجودات زنده در 5 قلمرو تقسیم شدند: تک زیان، آغازیان،  قارچها، جانوران، گیاهان. گیاهان خود به دو قسمت آوند داران و بی آوندان تقسیم میشوند.

گروه بندی باغبانی

با استفاده از گروه بندی های ذکر شده  و درنظر گرفتن عواملی مصر نحوه مصرف، گیاهان باغبانی را به چهار دسته کلی میوه، سبزی، زینتی و متفرقه تقسیم میکنند.

 

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد