Current PHP version: 5.6.40
گل کاری، طراحی و گل آرایی

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-04-23 22:04:12 چهارشنبه

گل کاری، طراحی و گل آرایی

گل ها، که طبیعت و انسان گوناگونی زیادی در آن ایجاد کرده اند، در اصل به منظور تولید بذر و بقاء گونه ها آفریده شده اند.

اما از زمان های بسیار کهن، گل ها انسان را به شیوه ای، سوای هدف های زیستی خلقتشان، تحت تاثیر قرار داده اند. مصری های باستان، پس از سکونت در دره ی نیل، ابتدا گل را فقط به عنوان وسیله ای برای تولید محصول و عاملی اقتصادی می شناختند، اما به تدریج با پیشرفت تمدن و دانش، انسان متوجه شد که نه تنها نیازهای غذایی و جسمانی بلکه نیازهای روانی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. بدین ترتیب، هنر هایی مانند نقاشی و مجسمه سازی و غیره پدید آمدند و گل ها، با زیبایی فراوان خود، هم در بیشتر هنرها نمود یافتند و هم با همه گوناگونی های خود در ارضای نیاز های روانی و حس زیبا شناسی بشر نقشی عمده ایفا کردند.

با آنکه طبیعت در سال های متمادی، در این اندام پر ارزش گیاهی گوناگونی فراوانی به وجود آورده است، امروزه زیبایی های باغ و باغچه، مرهون کسانی است که با شکیبایی فراوان، از ایام پیشین به گزینش و دورگه گیری در گیاهان مختلف پرداخته، گل ها و گیاهانی با شکل، رنگ، عطر و اندازه های مختلف به وجود آورده اند. بعضی از این افراد، (در مقایسه با ادوار تکامل طبیعی گیاهان) در مدتی کوتاه، گل هایی به وجود اورده اند که در هزاران سال پیش در طبیعت تولید نشده بودند.

بدین ترتیب، افزون بر تولید میوه ها و سبزی ها، پاره ای از فعالیت های باغبانی مصروف فعالیت های زیست محیطی شده و به آرایش و زیبا سازی محیط و ارضای نیاز های روانی افراد اختصاص یافته است که در زندگی ماشینی و اپارتمان نشینی امروزه، اهمیت بسزا دارد.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد