Current PHP version: 5.6.40
آیا دتکتور elsd را در کروماتوگرافی می شناسید؟

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-02-31 18:02:33 جمعه

آیا دتکتور elsd را در کروماتوگرافی می شناسید؟

 آیا دتکتور elsd را در کروماتوگرافی می شناسید؟

دتکتورهای ELSD و RI

همانند دتکتور RI دتکتور ELS به عنوان یک دتکتور عمومی طبقه بندی می شود اما آنها از نظر موارد زیر با یکدیگر تفاوت دارند.
• دتکتور ELSD 5 تا 10 بار حساسیت بیشتری از RI دارد
• ELSD استفاده از روش گرادیانت را پوشش می دهد.
• به راحتی و همانند RI تحت تاثیر دما قرار نمی گیرد
• تحت تاثیر تداخلات ناشی از پیک حلال قرار نمی گیرد
• نیاز به زمان برای پایدار شدن دستگاه و خط زمینه کروماتوگرام ندارد
دتکتور های ELS محدودیت های RI را رفع کردند اما خود این دتکتورها هم هم دارای محدودیت هایی هستند

محدودیت های دتکتورهای ELS

• این دتکتورها در دامنه وسیع غلظتی رابطه خطی نمی دهد. برای همین در کاربرد این دتکتور برای رسم نمودار کالیبراسیون غلظت مجبور به fit کردن خط مستقیم با داده های بدست آمده هستید
• روش دتکتور ELS یک روش مخرب است که در واقع آنالیت فدا می شود تا ذرات پخش شده را درست کند. در نتیجه دتکتور ELS باید آخرین دتکتور بسته شده در سیستم باشد.
• هر ذره ای می تواند با سیگنال نمونه تداخل ایجاد کند از جمله ذرات موجود در حلال های با کیفیت پایین زیرا دتکتور به طور یکسان به تمام ذرات واکنش نشان می دهد و فاقد عملکرد انتخابی است که می تواند نویزهایی را ثبت کند که مشکل آفرین باشد.
• بالا بودن حساسیت دتکتور منجر به افزایش نویز می شود.
• دتکتور ELS نمی تواند موادی که از نظر فراریت مشابه فاز متحرک است را تشخیص دهد. هنگامی که آنالیت با فاز متحرک فراریت یکسان داشته باشد، غیر ممکن است که بتوان فاز متحرک را از قطرات تبخیر کرد بدون ان که آنالیت بخار شود.

دتکتور ELSD

در تاریخ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا که به اولی دهه 60 میلادی می رسد دتکتور Refractive index(RI) به عنوان یک دتکتور عمومی استفاده شد. دتکتور RI تشخیص ترکیباتی که جذبی در طیف UV ندارد را تشخیص می دهد و یک رابطه نسبی بین ارتفاع پیک های تشخیص داده شده و میزان ترکیبات تشخیص داده شده می دهد. بنابراین، در مقایسه با دتکتور جذب UV دتکتور RI مزیت هایی مانند توانایی تشخیص ترکیبات نامشخص و بدست آموردن توزیع وزن مولکولی برای ماکرومولکول ها را دارد. از طرف دیگر دتکتور RI مشکلاتی هم دارد. برای مثال این دتکتور نمی تواند برای آنالیزهایی که نیاز به سیستم گرادیانت دارد استفاده شود، خط پایه (Base line) تولید شده در این دتکتور حساس به اثر دما می باشد و حساسیت نسبت به دتکتور های UV پایین است و می تواند پیک های منفی دهد که آنالیز های کمی را سخت می کند همچنین با وجود هر دو دتکتور UV و RI در زمانی که حلال پیکی در ابتدا کروماتوگرام می دهد امکان تشخیص ماده مورد هدف در زمان کوتاه وجود ندارد. در نتیجه دتکتور RI نمی تواند به عنوان یک دتکتور عمومی توصیف شود. هدف اختراع دتکتورهای ELS حل مشکلات موجود در دتکتور های RI بود.
ELSD مخفف Evaporative light scattering است. مواد مورد ارزیابی در ستون همراه با فاز متحرک جدا سازی می شود سپس با ورود به ELSD تبدیل به ذرات ریز اسپری شده توسط یک نبولایزر می شود و به یک لوله منتقل می شود. به لوله حرارت اعمال می شود که منجر به تبخیر شدن فاز متحرک می شود. مواد مورد ارزیابی که در فاز متحرک وجود داشتند تبدیل به ذرات جامد می شوند و به بخش تشخیص منتقل می شود. در این بخش مواد جامد مورد ارزیابی منجر به پخش شدن پرتوهای نوری منبع نور می شود و بر این اساس تشخیص داده می شود.
دتکتور ELS سه بخش مجزا دارد که شامل نبولایزر( اسپری کننده فاز متحرک در جریان گاز)، حذف حلال و مرحله تشخیص است. در تمامی دتکتور های ELS این سه مرحله به نحوی قرار گرفته است که سیال عبوری اسپری شود، فاز متحرک تبخیر شود و ذرات حل شده که شامل ماده مورد ارزیابی است به منبع نوری رسیده و آن را پخش می کند.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد