Current PHP version: 5.6.40
آموزش کاشت، پرورش و تکثیر انجیر هندی - Bengal Fig

مجوز ها

logo-samandehi
تاریخ انتشار: 95-04-23 19:04:58 چهارشنبه

انجیر هندی - Bengal Fig

آموزش کاشت، پرورش و تکثیر انجیر هندی - Bengal Fig

نام علمی FICUS BENGHALENSIS
خانواده موراسه - MORACEAE
بومی منطقه هند
نام های دیگر  انجیر معابد ,Banyan , Audrey

شرایط مناسب رشد:

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
خاک جنگلی یا مخلوطی از خاک برگ ، خاک معمولی و ماسه 20 درجه سلسیوس کمی مرطوب متوسط

انجیر هندی:

انجیر هندی درختی بزرگ و گسترده است که در شبه قاره هند به صورت وحشی است که دارای ریشه های هوایی بسیار است. هنگامی که این ریشه ها به زمین میرسند، از تنه اصلی غیر قابل تشخیص میشوند.

میوه این گیاه توسط پرندگان و پستانداران خورده شده و دانه های آن توسط پرندگان پراکنده میشود

انجیر هندی یکی از بزرگترین درختان در جهان از نظر میزان مساحتی که اشغال میکند، میباشد.

این گیاه قابل نگهداری به عنوان گیاه آپارتمانی در خانه و اداره نیز میباشد. (به صورت بونسای نیز موجود است)

این نوع انجیر که بومی هند ، سری لانکا و پاکستان است، اغلب در اطراف معابد کاشته شده و توسط هندو ها و بودایی ها مقدس شمرده میشود.

محیط رشد گیاه در خانه باید در منطقه ای نیم سایه یا در حد نور متوسط باشد. ولی در خارج از منزل به صورت نیم آفتاب با مشتقات جزئی سایه مناسب رشد می باشد.

نیاز رطوبت گیاه در بیرون خانه خیلی کم می باشد. اما به عنوان یک گیاه آپارتمانی، انجیر هندی خاک به خوبی زهکشی شده اما نسبتا مرطوب را دوست دارد. بین هر بار آبیاری اجازه دهید خاک آن کاملاً خشک شود سپس به طور اشباع آبیاری نمایید.

آبیاری بیش از حد کم یا زیاد می تواند منجر به زرد شدن برگ ها شود.

تکثیر گیاه Ficus Benghalensis از طریق قلمه می باشد

منابع:
http://nargil.ir

http://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_benghalensis

http://www.floridata.com/ref/f/ficu_ben.cfm

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد