Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش آفت درختان میوه معتدله نرم افزار جامع گویا و مصور
دانلود آموزش آفت درختان میوه معتدله نرم افار جامع گویا و مصور نمایش بزرگتر

دانلود آموزش آفت درختان میوه معتدله نرم افزار جامع گویا و مصور

دانلود آموزش آفت درختان میوه معتدله نرم افار جامع گویا و مصور

به طور کلی به هر چیز خسارت زا ، آفت اطلاق می گردد ولی در گیاهپزشکی ،حشرات ، کنه ها ، جوندگان و نرم تنان زیان آور در گروه آفات طبقه بندی می شوند .

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 8  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  1,200 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 8 امتیاز که برابر است با 1,200 تومان

7,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

جدول آفات درختان ميوه

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

<

رديف

نام

نام لاتين :

منطقه فعاليت

زمستان گذراني

نوع خسارت

ميزبان

تعداد نسل

توضيحات

1

شته سبز سيب

Aphis pomi degeer

 

تخم _ انفرادي

زردي و پيچيدگي در برگ 2_ توليد عسلك

سيب،گلابي،ازگيل،زالزالك

   

2

شته آرد آلود سيب

Dysaphis mali ferr

 

تخم _انفرادي

ريزش گل و ميوه و پيچيدگي برگ

سيب

   

3

شته مومي سيب

Erisoma lanigerum

اطراف كرج

پوره

ضعف و خشك شدن درخت

سيب،زالزالك،ازگيل،نارون

 

سيب پايه كوتاه حساس تر در ايران سيكل زندگي فقط روي سيب است

4

شپشك ها

coccoidea

       

داراي 2_3 نسل

 

5

سپر دار بنفش زيتون

Parlatoria oleae colv

 

پوره سن دو،حشرات كامل ولي نابالغ

تجمع و مكيدن شيره نباتي و اختلالات فيزيول‍يك

درخت دانه دار و هسته دار

 

در مناطق معتدل و سرد پوره و در مناطق گرم حشره كامل

6

سپر دار واوي سيب

Lepidosaphes malicola borckh

خراسان ، آذربايجان ، اصفهان ، كرج

تخم دسته هاي 100تايي

برگ كوچك ميوه ها ريز و بد شكل سر شاخه ها خشك

سيب،هلو،گوجه،زردآلو،بيد تبريزي،ياس

داراي 2_3 نسل

سيب مشهدي و زرد و قرمز لبنان كمتر خسارت مي بيند

7

سپردار گلابي

Quaderaspiditotus pyri lich

كرمانشاه

پوره سن دوم روي تنه

 

سيب،گلابي،ازگيل،گوجه،گيلاس،چنار

   

8

سپردار گلابي مازندران

Epidiaspis leperii

بابلسر و اطراف تهران

...............................

 

سيب،گلابي،زيتون،گردو،زالزالك

   

9

شپشك نخودي

Eulecaniom coryli

 

پوره سن دو

ضعف شديد درخت به دليل مكيدن شيره و توليد عسلك

درختان دانه دار و هسته دار

يك نسل در سال

اين حشره فقط يك نسل در سال دارد

10

شپشك دو كوهانه

Eulecaniom bitoberculatum

در نواحي كوهستاني و سردسير

تخم_انفرادي

ضعف و خشك شدن درخت توليد عسلك

   

انتقال بيماري ويروسي كتابي شدن تنه و شانكر تنه و سرشاخه

11

شپشك روسي

Ceroplastes rucsi

قزوين و زنجان

پوره سن دو

 

سيب،انار و انجير

   

12

پسيل ها

Psyllidae

         

در سال بعد ميوه و گل تشكيل نمي شود.ناقل بيماري ميكوپلاسموز باعث پژمردگي

13

پسيل گلابي

Pesylla pyricola forester

 

حشره كامل

ضعف درخت و توليد عسلك

گلابي

داراي 2_7نسل است

 

14

زنجرك ها

Ciadellidae

         

به ندرت در داخل سر شاخه هاي هلو و گوجه تخم مي گذارد

15

زنجرك گلسرخ

Typholocyba rosea

 

تخم انفرادي و دسته هاي 2_3

لكه هاي سبز مايل به زرد روي برگ

گل سرخ ، هلو و گوجه

   

16

 

Erythroneura albisignata

 

حشره كامل

لكه هاي سبز مايل به زرد روي برگ

تيره گلسرخيان ،سيب و گلابي

 

حشره كامل زير شاخ و برگ گياهان علفي و بخصوص در مزارع يونجه است

17

زنجرك سيبزميني

Empoasca fabae hanjs

 

حشره كامل

علائمي نزير سوختگي سيبزميني

چغندر ،سيبزميني، انگور فرنگي ، تمشك

 

جاي زخم ها تغيير شكل داره و ناصاف مي شوند

18

زنجره سيب

Ceresa bubalus

 

تخم _ انفرادي

زخم هايي كه با تخم ريز خود ايجاد مي كند

سيب،گلابي،آلو و هلو

يك نسل

 

19

سن ها

Heteroptera

         

در زير خود حشره را همراه با لكه هاي متراكم قهوه اي مي بينيم

20

سنك گلابي

Ste phanitis pyri geoff

 

حشره كامل زير پوست درخت

سطح رويي برگ لكه خاكستري زيري لكه هاي قهوه اي

درختان ميوه دانه دار و هسته دار

چند نسلي

 

21

سخت بالپوشان

scararabeidea

         

آفت درجه دو است فقط در اثر طغيان خسارت جدي مي زند

22

برگخوار درختان ميوه

Adoretus persicus rodth

نواحي غير كوهستاني و دشت

 

تغذيه حشره كامل از برگ به ويژه درخت سيب

انواع درختان بيشتر درخت سيب

يك نسل دارد

 

23

سوسك گرده خوار سياه

Oxythyrea cinctella schum

 

لارو در مواد پوسيده گياهي و زير خاك

گرده گل ، بساك مادگي ، گلبرگ ها و نهنج را مي خورد

درختان ميوه

   

24

سوسك گرده خوار بور

Epicomethis hirta poda

 

لارو در مواد پوسيده گياهي

گرده گل ، بساك مادگي ، گلبرگ ها و نهنج را مي خورد

درختان ميوه

 

حشره كامل برگ ها را پاره و سوراخ مي كند

25

كرم طوقه و ريشه درختان ميوه

Capnodis tenebrionis

 

لارو هاي كامل

لارو از چوب و آوند آبكش تغذيه مي كند

درختان ميوه دانه دار و هسته دار

 

ايجاد دالان هاي مارپيچي در روي تنه و شاخه هاي قطور

26

سوسك شاخك بلند درختان ميوه

Ospheranteria coerulescens

باغات ميوه سرد سيري و در دشت بارطوبت كم

لارو سن سوم يا سن آخر

لارو آن از تنه و سرشاخه گياهان تغذيه مي كند

درختان ميوه دانه دار،هسته دار وگلسرخيان

يك نسل دارد

اطراف دالان ها به خصوص سيب گلاب بعد از مدتي نكروزه و خشك مي شود

27

سوسك پوستخوار درختان ميوه

Scolytus rugolosus

 

لارو در زير پوست

لارو ايجاد دالان روي پوست،حشره به دسته جات برگ و ميوه

درختان ميوه دار و هسته دار

داراي 3 نسل

شكوفه هاي آفت زده باز نمي شوند و گلبرگ ها در حالت غنچه خشك مي شوند

28

سرخرطومي سيب

Anthonomus pomorum

نواحي كوهستاني سرد سير

جانوركامل تنه درختان سيب وگلابي

لارو به اندام زاياي گل (پرچم و مادگي) جانور كامل برگ تازه

درختان ميوه دانه دار

   

29

بالپولكي ها

Lepidoptera

         

درخت سيب نسبت به اين آفت مقاوم است ولي پناه گاهي براي كرم است

30

پروانه فري

Zeuzera pyrina

 

لارو در تنه و شاخه هاي اصلي

ايجاد دالان و وجود فضولات در آن

سيب، گردو و نارون

هريك يا دوسال 1 نسل

بيشتر در نواحي سرد و معتدله ،بر خلاف كرم خراط به شاخه جوان حمله مي كند

31

پروانه كرم جگري

Cossus cossus

بيشتر در نواحي سرد و معتدله

 

ايجاد دالان و وجود فضولات در آن

درختان مثمر و غير مثمر

 

در برخي گياهان كامبيوم تحريك مي شود وبرآمدگي هاي گال مانند به وجود مي آيد

32

پروانه زنبور مانند درختان سيب

Synanthedon tabaniformis ray

 

لارو در تنه درختان

ايجاد دالان

درخت سيب به خصوص تنه هاي آسيب ديده

 

لارونئونات:لارو از تخم خارج مي شود ولي بدون غذا مدتي را سپري مي كند

33

ليسه سيب

Hypono meuta malinellus zell

مناطق كوهستاني وسرد سير

لارو لارونئونات

لاروها به داخل پارانشيم نفوذكرده و بين دو لايه تغذيه مي كنند

سيب

در سال يك نسل

 

34

ليسه درختان ميوه

H.padellus zell

   

لارو از كل برگ تغذيه مي كند

درختان ميوه هسته دار و زالزالك،سيب،آلو قيسي

 

لكه هاي روي ميوه با بزرگ شدن آن چوب پنبه اي شده و يا ميوه بد شكل مي شود

35

كرم جوانه خوار

Archips rosanus

درختان ميوه سردسيري،

تخم

تغذيه از برگ و ميوه روي ميوه اغلب لكه كشيده و فرو رفته

درخت و درختچه جنگلي

   

36

كرم جوانه خوار سيب

Recurvaria nanella hubn

 

لارو سن دو

تغذيه از جوانه برگ و گل، شاخه هاي آب دار

درختان ميوه دانه داروهسته دار،قيسي و زردآلو

   

37

بيد سيب

Anthophila pariana

 

حشره كامل در درز و شكاف ها

تغذيه از پارانشيم برگ و چسباندن چند برگ با تار به هم

دانه دار ها و تيره rosaceae

در سرد سير2_3 نسل

روي شاخه ها و زير برگها در روز استراحت مي كنند

38

كرم سبز ميوه خوار

Orthosia spp

 

شفيره در داخل خاك و زير درختان

تغذيه از برگ و نيمي از ميوه در بهار

درختان ميوه دانه دار

داراي 2_4 نسل

ايجاد دالان هاي مارپيچ و كج و معوج

39

مينوز مارپيچي درختان ميوه

Lyonetia clerckella

نواحي كوهستاني

حشره كامل در پناهگاهها

آلبالو و گيلاس حاشيه برگها خشك مي شود و لكه هاي مارپيچ

اغلب درختان گلسرخيان

 

طغيان اين آفت در باغهاي ميوه بيشتر به دليل بر هم خوردن تعادل طبيعي است

40

مينوز لكه گرد درختان ميوه

Leucoptera scitella zell

در باغات ميوه اطراف تهران و گرگان

شفيره داخل پيله هاي سفيد

پارانشيم برگ نفوز كرده وزيرسطح بالايي دالان ايجاد مي كند

سيب ، ازگيل ، به ، گيلاس ، گلابي

درشرايط مناسب 5نسل

با تار برگ را تا مي كنند و پناه گاه مي سازند

41

مينوز لكه تاولي روي برگ

Phyllonorycter turanica

 

لارو كامل در تاول برگهاي ريخته شده

تاول بر روي سطح روئي برگ در اثر طغيان كل برگ تاولي

 

داراي 2_5 نسل

تاول در زير برگ وشفاف است و به دليل افتادن فضولات روي كوتيكول نقاط تيره

42

مينوز لكه تاولي زير برگ

P . Blancardiella

در نواحي كوهستاني و مرتفع

شفيره دار داخل تاول

ايجاد تاول زير برگ

   

فضولات در دالان ها به شكل خطوط سياه رنگ مشاهده مي شود

43

مينوز مارپيچي ثانويه

Stigmella mallella

 

پيله هاي آجري رنگ

شبيه مينوز مارپيچي ولي مارپيچ ها فشرده و كوتاه هستند

 

در شرايط كرج 3 نسل

تخم در سطح بالائي برگ

 

برچسب ها

مقالات مرتبط