Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش استفاده از آفت کشها توضيح کامل آفت کش هاي روز جهان
دانلود آموزش استفاده از آفت کشها توضيح کامل آفت کش هاي روز جهان EPD2002 نمایش بزرگتر

دانلود آموزش استفاده از آفت کشها توضيح کامل آفت کش هاي روز جهان EPD2002

 دانلود آموزش استفاده از آفت کشها توضيح کامل آفت کش هاي روز جهان  EPD2002

تعداد سموم ثبت شده در کشور 258 قلم است که شامل حشره کش ها (26٪)، علف کش ها (33٪)، قارچکش ها(21٪)، کنه کش ها (5٪)، موش کشها (7٪) و سایر سموم (8٪) می شوند.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 4  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  600 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 4 امتیاز که برابر است با 600 تومان

3,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

سموم حشره کش:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

تاریخ استفاده از مواد شیمیائی معدنی به منظور کنترل حشرات احتمالاً به یونان وروم با ستان بر می گردد .Homer به ارزش آفت کش وسوزاندن گوگرد اشاره کرده وقبل از آن از کاربرد آرسنیک بعنوان آفت کش وبه استفاده از جوش شیرین وروغن زیتون بریا محافظت از بذر اشاره کرده است مدت کوتاهی پس از آن نیکوتین بصورت عصاره تنباکو مورد استفاده قرار گرفت وهمچنین تنباکو ، گوگرد و  آهک به طور  همزمان برای  مبارزه با حشرات وقارچها استفاده شده است .

استفاده از آفت کش ها در بهداشت عمومی

بسیاری از بیماریها که توسط ناقلین یا میزبان واسط منتقل می شوند را می توان با استفاده از آفت کش ها از بین برد بررسی های اخیر نشان داده که برای  کنترل پنج بیماری مهم منتقله  توسط حشرات از حشره کش استفاده می شود .بیماریهای دیگری که توسط ناقلین منتقل می شوند را می توان با استفاده از حشره کش ها کنترل نمود .

اثرات سمیت آفت کش ها :

مصرف بی رویه آفت کش ها به صورت دراز مدت می تواند مشکلاتی برای انسان ومحیط زیست ایجاد کند  وجودباقی مانده سموم در محیط زیست وبدن انسان خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آورد – مقاومت حشرات جوندگان به سموم از جمله مشکلاتی است که از مصرف بی رویه سموم بوجود می آید .

وظایف بهداشت محیط در ارتباط با سموم :

1 -‌آموزش  مدیریت تلفیقی مبارزه با حشرات وجانواران موذی

2 – آموزش کاهش مصرف سم درارتباط با مبارزه با حشرات وجانوران موذی

3 – جلوگیری از توزیع وفروش سموم غیر مجاز

4 – نظارت بر شرکت های خدماتی به منظور جلوگیری ازمصرف سموم غیر مجاز

5- آموزش  استفاده از سموم مجاز

6 – آموزش روش های صحیح سم پاشی

7 – جلوگیری از فعالیت های شرکت  های سم پاشی غیر مجاز

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 

فهرست سموم مجاز كشور جهت مبارزه با آفات خانگي

منبع: ليست سموم مجاز كشور – انتشارات سازمان حفظ نباتات 1378

رديف

نام عمومي

كلاس

گروه

فرمولاسيون ثبت شده در ايران

نام تجاري

موارد مصرف

پادزهر

تاريخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحظات

1

آلترين

Aricthrin

حشره كش

پايروتروئيد

Ec25%1

TB%15

Pynamin

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد – درمان علائمي صورت مي‌گيرد

1/1/47

585

-

2

بنديو كارب

Bendiocarb

حشره كش

متيل كاربامات

Wp%802

فايكام

حشره كش خانگي

سولفات آتروپين

14/12/53

40156

اين سم كولين استرارخون را كاهش مي‌دهد

3

بيو آلترين

Bio allethrin

حشره كش

پايروتروئيد

L%0/223

بيوآلترين

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

4

بيورسمترين

Biores methrin

حشره كش

پايروتروئيد

L%o1

-

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

5

پرمترين

Per methrin

حشره كش

پايروتروئيد

Wp%25  %o/5

كوپكس

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

11/6/58

4304000

-

6

پروپكسور

Propoxur

حشره كش

كاربامات

B%14

P%15

EC %25 Spray %2%1

بايگون

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

1/10/47

50

اين سم كولين استرارخون راكاهش مي دهد.

 

EC1 مايع امولسيون شونده

WP1 پودر با قابليت تر شوندگي

L3 مايع

B1 طعمه

O5 پودر

رديف

نام عمومي

كلاس

گروه

فرمولاسيون ثبت شده در ايران

نام تجاري

موارد مصرف

پادزهر

تاريخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات

7

پيرترين

Pyrethrin

حشره كش

پايروتروئيد

 

EC%25

L%25

پيرتروم آلفادكس:

Alfadex

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

1/10/47

1030

پيرترين داراي 6 ايزومر مي‌باشد .

8

تترامترين

Tetramethrin

حشره كش

پايروتروئيد

 

 

-

نئوپاي نامين

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

1/10/47

2/2/50

5000

-

9

سايفلوترين

Cyfluthrin

حشره كش

پايروتروئيد

Wp%10

سولفاك

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

25/8/71

20/12/75

تمديد به مدت سه سال

500

اين سم با داروهاي پايين داراي داوم زايد مي‌باشد .

10

بروديفاكوم

Brodifacom

موش كش

آنتي كوآگولانت

B%o/oo5

كلرات

عليه موشهاي كشاورزي و انباري و خانگي

ويتامين K1

3/12/62

عليه موشهاي خانگي

3/.

منهدم كننده ويتامين K1  است فرمولاسيون اين سم بطور كامل به صورت 005/60 واكس پلاك و پليت مي‌باشد .

11

بروماديالون

Bromadialone

موش كش

آنتي كوآگولانت

B%o/oo5

لانيرات

جهت مبارزه با موش ورامين و انباري

ويتامين K1

29/2/76

تمديد سه سال

125/1

طعمه اين سم براي جوندگان لذيذ است.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

رديف

نام عمومي

كلاس

گروه

فرمولاسيون ثبت شده در ايران

نام تجاري

موارد مصرف

پادزهر

تاريخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات

12

آلترين

Aricthrin

حشره كش

پاپروتروئيد

 

EC%251

TB%25

Pynamin

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد – درمان علائمي صورت مي‌گيرد

1/1/47

585

-

13

بند يوكارب

Bendiocarb

حشره كش

متيل كاربامات

WP%802

فايكام

حشره كش خانگي

سولفات آتروپين

14/12/53

40156

اين سم كولين استرار خون را كاهش مي‌دهد.

14

بيو آلترين

Bio

‍cllethrin

حشره كش

پاپروتروئيد

L%223

بيوآلترين

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

15

 بيورسمترين

Biores

methrin

حشره كش

پاپروتروئيد

L%1

-

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

16

 پرمترين

Per methrin

حشره كش

پاپروتروئيد

ٌWe%25, %5

كوپكس

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

11/6/58

4304000

-

17

 پروپكسور

propoxur

حشره كش

كاربامات

 

B%1

P%1

ٍ‍EC%25 spray

%2 %1

بايگون

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

1/10/47

50

اين سم كولين استرار خون را كاهش مي‌دهد

18

 فنوترين  

حشره كش

پاپروتروئيد

 

Pynamin

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

-

 

 

19

فنيتون

حشره كش

پاپروتروئيد

Wp%10

فايكام

حشره كش خانگي

پادزهر اختصاصي ندارد

-

 

 

20

سايفنوترين

حشره كش

 

B%o/oo5

بيوآلترين

حشره كش خانگي

-

-

 

 

 

 

وضعیت سموم ثبت شده در کشور

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

تعداد سموم ثبت شده در کشور 258 قلم است که شامل حشره کش ها (26٪)، علف کش ها (33٪)، قارچکش ها(21٪)، کنه کش ها (5٪)، موش کشها (7٪) و سایر سموم (8٪) می شوند.از کل 14000000هکتار وسعت  اراضی کشاورزی ایران به ازای هر هکتار 780/0 کیلوگرم  ماده موثره  انواع سموم دفع آفات نباتی مصرف میشود که در مقایسه با آمارهای جهانی آمار فوق العاده بالایی است.

 سموم حذف شده در سال های 86 و 87

سم اندوسولفان : EC 35% از ابتدای دی ماه 86 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هیات نظارت برسموم از مهر 89 از فهرست سموم مجاز کشور حذف شد.

سم آزینفوس متیل EC 20% و WP20%: از ابتدای دی ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هیات نظارت برسموم از مهر 89 از فهرست سموم مجاز کشور حذف شد.

سم کارباریلWP 85%  SC 48% : از ابتدای دی ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هیات نظارت برسموم از مهر90 از فهرست سموم مجاز کشور حذف خواهد شد.

سم آمیتراز  :EC 20%ازابتدای اسفند ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و از ابتدای سال 1391 از فهرست سموم مجاز کشور حذف شد.

سم آلاکلر :EC 48%از ابتدای دی ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و براساس مصوبه هیات نظارت برسموم  از مهرماه سال  1390 از فهرست سموم مجاز کشور حذف خواهد شد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

موارد مندرج بر روی برچسبهای آفت کش ها

 • - نام عمومی آفت کش، نام تجاری و فرمولاسیون آفت کش
 • - نام شیمیایی آفت کش
 • - نوع آفت کش و نحوه جذب
 • - میزان ماده مؤثره
 •  - درجه خطر ماده موثره
 • - میزان سمیت خوراکی برای موش صحرائی  (Oral LD50 for rat)
 • - موارد مصرف و میزان مصرف،
 • - مدیریت کاربرد آفت کش
 • - طریقه مصرف آفت کش
 • - حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس)
 • - سمیت برای محیط زیست
 • - احتیاطات لازم
 • - علائم مسمومیت، کمک های اولیه، پادزهر
 • - شرایط نگهداری آفت کش
 • - درج علائم خطر pictogram
 • - تاریخ تصویب آفت کش توسط هیات نظارت بر سموم
 • - تاریخ تولید و تاریخ انقضاء

برچسب ها