Current PHP version: 5.6.40
دانلود فيلم آموزشي باکتري ريزوبيوم Rhizobium
دانلود فيلم آموزشي باکتري ريزوبيوم نمایش بزرگتر

دانلود فيلم آموزشي باکتري ريزوبيوم Rhizobium

دانلود فيلم آموزشي باکتري ريزوبيوم Rhizobium

ريزوبيوم باکتری های خاکی هستند که پس از اینکه در داخل گرهک های ریشه مستقر شدند قادر به تثبیت نیتروژنند.به یک میزبان گیاهی نیاز دارند و به تنهیی قادر به تثبیت نیتروژن نیستند.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 3  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  450 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 3 امتیاز که برابر است با 450 تومان

2,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

ریزوبیوم

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

ریزوبیا باکتری های خاکی هستند که پس از اینکه در داخل گرهک های ریشه مستقر شدند قادر به تثبیت نیتروژنند.به یک میزبان گیاهی نیاز دارند و به تنهیی قادر به تثبیت نیتروژن نیستند.از لحاظ مورفولوژیکی انها معمولا گرم منفی متحرک و غیر اسپورزا هستند. ریزوبیا منحصر بفرد است زیرا انها با رابطه همزیستی با لگوم گیاهان زنده می مانند. در لگوم علوفه های رایج مثل نخود لوبیا شبدر سویا.

الودگی و تبادل سیگنال:

رابطه همزیستی یک تبادل سیگنال را بین دو شریک نشان میدهد که منجر به شناسایی دو جانبه و گسترش ساختارهای همزیست میشود.ریزوبیا در خاک زندگی میکند جاییکه قادر به احساس فلاونوییدها ترشح شده بوسیله ریشه گیاهان میزبان میباشد.فلاونوییدها ترشح فاکتورهای گرهک را اغاز میکنند که به نوبه خودش توسط گیاه میزبان تشخیص داده میشود و میتواند منجر به تغییرشکل تارهای ریشه و چندین پاسخ سلولی مثل تغییرات پی در پی فرم های اهن میشود.شناخته شده ترین مکانیسم الودگی, الودگی داخل سلولی نامیده میشود.در این مورد ریزوبی از طریق یک تار ریشه دفرمه شده به روش مشابه اندوسیتوزیز وارد میشود.یک لوله داخل سلولی به نام Infection thread ایجاد میکند. مکانیسم دوم Cracking entry نامیده میشود در این مورد هیچ دفرمه شدنی در سلول های تار ریشه مشاهده نشده و باکتری ها بین سلولها نفوذ میکنند.سپس باکتری بین سلولی میشود و Infection thread مانند الودگی های داخل سلولی ایجاد میشود.اودگی تقسیم سلولی را در کورتکس ریشه اغاز میکند جاییکه یک ارگان جدید یا گرهک جدیدی به عنوان نتیجه یک فرایند موفق ظاهر میشود.

تشکیل گرهک و عملکرد ان:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

Infection thread به گرهک ها رشد میکنند بافت مرکزی را الوده کرده و ریزوبیاها را در این سلولها رها میکنند.جاییکه از لحاظ مورفولوژیکی به صورت باکتروئیدها و تثبیت کننده های نیتروژن از اتمسفر به فرم امونیوم یعنی فرم قابل استفاده توسط گیاه با استفاده از انزیم نیتروژناز, تمایز می یابند.در عوض گیاه باکتری توسط کربوهیدراتها , پروتئین ها و مقدار کافی اکسیژن به صورتی که با عملکرد انزیم تداخل نکنند, تامین میکند. Loghaemoglobin پروتئین های گیاهی مشابه هموگلوبین انسان هستند که به تامین اکسیژن برای تنفس کمک میکنند در حالیکه غلظت اکسیژن ازاد را به اندازه کافی پایین نگه میدارند تا مانع فعالیت نیتروژناز نشود. اخیرا یک سویه برادی ریزوبیوم کشف شده است که گرهک هایی در Aeschynomene بدون تولید فاکتورهای گرهک تولید میکند که وجود سیگنال های ارتباطی به جای فاکتور های گرهک پیشنهاد شده است.همزیستی لگوم – ریزوبیوم مثال کلاسیکی از Mutualism است. ریزوبیا امونیا یا اسیدهای امینه را برای گیاهان تامین میکند و در عوض اسیدهای ارگانیک را به عنوان منبع کربن و انرژی دریافت میکند.برخی گونه های غیر مرتبط گیاهان خاصی را الوده کرده و سویه میتواند منابع را به جای تثبیت نیتروژن برای برای تکثیر خودش بدون کشتن گیاه میزبان که به ان وایسته اند, استفاده کند. این شکل تقلب میتواند برای همه سویه ها وسوسه کننده باشد و تبدیل به یک تراژدی مشترک شود.دو فرضیه رقابتی برای مکانیسمی که همزیستی لگوم ریزوبیوم فراهم میکن وجود دارد( اگرچه هردو ممکن در طبیعت رخ دهند) فرضیه تحریم پیشنهاد پلیس تقلب گیاهان ریزوبیوم را میدهد.تحریم ها میتواند شکل کاهش رشد گرهک, مرگ زودرس گرهک,کاهش منابع کربن گرهک یا کاهش تامین اکسیژن گرهک داشته باشد.فرضیه انتخاب شریک پیشنهاد میکنه که گیاه از سیگنال های پیش ندولیزاسیون ریزوبیوم استفاه میکند تا تصمیم بگیرد که ایا اجازه نودولیزاسیون بدهد یا خیر و تنها ریزوبیاهای غیر متقلب استفاده میکند.

امروزه کودهای بیولوژیک درحال جانشین شدن به جای کودهای شیمیایی است میکوریز وزیکولار آرباسکولار نوعی همزیستی متقابل بین قارچ و ریشه گیاهان است که در جذب عناصر سه گیاه کمک می‌کند. ازطرفی باکتری ریزوبیوم یک همزیست با ریشه گیاهان لگومینوز می‌باشد که ازت هوا را تثبیت می‌کند. دراین طرح کارایی همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و میکوریز در تثبیت ازت و جذب فسفر در چند رقم یونجه Medicago Sativa با استفاده ازیک طرح آزمایشی کاملا" تصادفی در شرایط گلدانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

در این بررسی علاوه بر پیت از چوب بلال بعنوان ماده حامل بکتری ریزوبیوم ریزوبیوم استفاده می‌شود، پس از مراحل تخمیر چوب و آماده سازی پیت ، مواد غذائی مورد نیاز به آنها اضافه و در کیسه استریل ریخته و باکتری کشت شده و (سوش خالص ) به آنها تزریق (حرارت 28 درجه سانتیگراد) و تا زمان مصرف در انبار چهار درجه سانتیگراد نگهداری شد، در هر گرم این ماده باید 10 به توان 9 ریزوبیوم زنده موجود می‌باشد این طرح در شش ماه اول سال 1372 پیشرفت خوبی داشت ، مرحله اول شمارش باکتری در چوب بلال

زراعت برنج که لزوما با یک دورهء نسبتا طولانی از غرقاب خاک همراه است ، کاربرد کودهای شیمیایی ازتی را با خطر تلفات سنگینی مواجه می‌سازد که اغلب بین 40 تا 70 درصد ازت کود مصرفی گزارش شده است . بهترین راه مقابله با این مشکل، استفادهء هر چه بیشتر از انواع سیستم‌های بیولوژیکی تثبیت‌کنندهء ازت مولکولی است . در سالهای اخیر کشت شبدر برسیم در تناوب با زراعت برنج در استان مازندران رایج شده است ، ولی در مورد مقدار ازتی که از این راه به خاک اضافه می‌شود، اطلاعاتی در دسترس نیست .

به منظور بررسی اثرات تلقیح مصنوعی ریزوبیوم محلی در عملکرد و تامین ازت مورد نیاز گیاه و بررسی عکس‌العمل باکتری ریزوبیوم گیاه نسبت به کودهای ازته و فسفره این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و در 4 تکرار طی مراحل گلخانه‌ای آزمایشگاهی و مزرعه‌ای انجام و نتایج حاصله از تجزیه واریانس این طرح نشان می‌دهد که: -1بدون مصرف کود ازته و تلقیح مصنوعی ریزوبیوم قادر به تامین ازت مورد نیاز گیاه نبوده است . -2 تلقیح مصنوعی اثر مثبت و زیادی در افزایش رشد غده‌های ریشه‌ای عدس

در این طرح باکتری‌های ریزوبیوم هم‌زیست با نخود "Cicer arietinum" کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی و شناسایی و سپس از گره‌های "Nodules" ، "سویه" های ریزوبیوم جداشده و به روش‌های بیوشیمیایی شناسایی شوند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش‌های مقدماتی گلخانه‌ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه‌های مناسب انتخاب گردید. بر اساس حامل "Carrier" تهیه شده برای باکتری "برادی ریزوبیوم ژاپونیکم" قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگه‌داری تعداد

به منظور بررسی اثرات تلقیح مصنوعی ریزوبیوم محلی در عملکرد و تامین ازت مورد نیاز نخود دیم و بررسی عکس‌العمل ریزوبیوم گیاه نسبت به کودهای ازته و فسفره، این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و در 4 تکرار طی مراحل گلخانه‌ای-آزمایشگاهی و مزرعه‌ای اجراء گردید و نتایج حاصله از تجزیهء واریانس این طرح نشان می‌دهد که: -1 بدون مصرف کود ازته تلقیح مصنوعی ریزوبیوم قادر به تامین نیاز ازتی گیاه نمی‌باشد. -2 تلقیح مصنوعی اثر مثبت در افزایش غده‌های ریشه‌ای نخود و تثبیت بیولوژی

آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به منظور مطالعه اثرات تلقیح بذور سویا با باکتری ریزوبیوم و منابع دیگر نیتروژن انجام شد. آزمایش در قالب اسپلیت-پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. ارقام سویا شامل هابیت و L17 در کرت اصلی و ترکیب کودی شامل شش سطح ( 1-عدم مصرف هر گونه کود با منشاء نیتروژن، 2- فقط مصرف باکتری ریزوبیوم، 3- کودپایه + کود سرک در مرحله R2 و 4-کود پایه+باکتری+کود اوره سرک در مرحله R2 و 5- کود پایه +هیومکس

سويه ي مناسب باكتري ريزوبيوم جهت تلقيح بذر لوبيا

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در فرآيند همزيستي گياه لوبيا با باكتري ريزوبيوم، مقادير قابل توجهي نيتروژن توليد مي شود كه مي تواند نياز گياه را به اين عنصر مرتفع نموده و جايگزين بخشي از كودهاي شيميايي نيتروژني شود. به منظور تعين باكتري مناسب جهت تلقيح بذر لوبيا، آزمايشي در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي به مدت دو سال در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اقليد اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل ده سويه باكتري شامل (78 – L ،195 – L،192 – L،54 – L،75 – L،30 – L،100 – L،197 – L،120 – L،177 - L ) و دو تيمار 200 و 400 كيلوگرم اوره در هكتار(200 – N و400 – N ) و يك تيمار شاهد ( بدون ازت و تلقيح) بود. نتايج آزمايش در سال اول نشان داد كه بين تيمارها از نظر عملكرد دانه در سطح 5 درصد اختلاف معني دار بود. سويه ي باكتري 54- L با توليد 2368 كيلوگرم دانه در هكتار بيشترين ميزان عملكرد را حاصل نمود كه نسبت به تيمار شاهد 174 درصد و نسبت به تيمارهاي 200 و 400 كيلوگرم اوره در هكتار بترتيب 121 و 93 % افزايش عملكرد داشت. در سال دوم گرچه از نظر آماري اختلاف معني داري بين تيمارهاي آزمايش مشاهده نگرديد ولي عملكرد سويه هاي 177 L–و 54 L – به ميزان 1595 و 1511 كيلوگرم دانه در هكتار بيشترين ميزان عملكرد را داشتندكه بترتيب41 و 33 % نسبت به شاهد افزايش داشت. نتايج دو سال اين آزمايش نشان داد در صورت تلقيح سويه ي باكتري54-L با بذر لوبيا مي توان ضمن تامين حداكثر عملكرد در لوبيا، از هدر رفت كود هاي شيميايي اوره خودداري نمود

گونه‌های ریزوبیوم مانند Rhizobium japonicum روی ریشه گیاهانی مانند ذرت و سویا با زندگی همزیستی مشاهده می‌شوند. باکتری‌های ریزوبیوم، کربوهیدرات‌ها و سایر مواد غذایی را از آوند آبکشی گرفته و انرژی دریافتی را صرف تبدیل نیتروژن هوا به یون آمونیوم و در نهایت اسیدهای آمینه می‌کند. مقداری از نیتروژن تولید شده که مازاد مصرف باکتری است در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

برچسب ها