Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش بسته بندي محصولات درو شده (بيلر یا بسته بند)
دانلود آموزش بسته بندي محصولات درو شده (بيلر یا بسته بند) نمایش بزرگتر

دانلود آموزش بسته بندي محصولات درو شده (بيلر یا بسته بند)

دانلود آموزش بسته بندي محصولات درو شده (بيلر یا بسته بند)

بسته بند (بیلر) استوانه ای ماشین جدیدی است که برای بسته بندی علوفه مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی که علوفه بسته بندی شده به راحتی قابل حمل و نقل وهمچنین استفاده آن برای دام می باشد.
ماشيني با هدف برداشت پرس و بسته بندي كاه و علوفه ميباشد كه نسبت به ماشينهاي مشابه باعث افزایش سرعت و سادگی کار می شود.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

بسته بند (بیلر) استوانه ای:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

بسته بند (بیلر) استوانه ای ماشین جدیدی است که برای بسته بندی علوفه مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی که علوفه بسته بندی شده به راحتی قابل حمل و نقل وهمچنین استفاده آن برای دام می باشد.
ماشيني با هدف برداشت پرس و بسته بندي كاه و علوفه ميباشد كه نسبت به ماشينهاي مشابه باعث افزایش سرعت و سادگی کار می شود.

تنظیم ارتفاع قسمت علوفه جمع کن توسط اهرم
تنظیم دستگاه میتوانیم حجم و وزن علوفه بسته بندی شده
عملیات بسته بندی محصولات درو شده بایستی پس از ردیف شدن محصول روی زمین انجام گیرد.

برچسب ها