Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش برنامه های جیره نویسی
دانلود آموزش برنامه های جیره نویسی نمایش بزرگتر

دانلود آموزش برنامه های جیره نویسی

دانلود آموزش برنامه های جیره نویسی

علم تغذيه سعي در آن دارد كه حتي مقدار اندكي راندمان توليد را دستخوش تغيير نمايد. آموزش برنامه های جیره نویسی در سهولت این امر نقش بسزایی دارد.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 5  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  750 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 5 امتیاز که برابر است با 750 تومان

4,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

آموزش جیره نویسی

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

تحقيقات و مشاهدات نشان مي دهد كه در ايران مسائل جنبي صنعت دامپروري تاثير بسيار زيادي در افت توليد واحد هاي دامي دارد.علم تغذيه سعي در آن دارد كه حتي مقدار اندكي راندمان توليد را دستخوش تغيير نمايد.

متاسفانه در كشور ما حداكثر توليد مطلوب دامهاي مطرح نيست و هدرروي خوراك و امكانات در اكثر نقاط اين مرز وبوم به چشم مي خورد.

اصطلاحات مورد استفاده آموزش جيره نويسي:

CP :پروتئين خام

ME :انر‍‍ژي قابل متابوليسم

Ca :كلسيم

p :فسفر

ADF :فيبر نامحلول در شوينده اسيدي(فيبر)

به طور معمول از اجزاي مهم در جيره نويسي استفاده مي كنند ولي به جز موارد ذكر شده مي توان با استفاده از موارد ديگري جيره را بالانس نمود.

 

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

قدم اول:

دریافت اطلاعات از واحد دامپروری که شامل:

1-نوع پرورش(گاوشیری-گوساله وتلیسه های پرواری-پرورش طیور و...)

2-میانگین وزن دام و تولید

3-مواد خوراکی که دامدار می تواند تهیه کند به سلیقه دامدار

4-قیمت مواد خوراکی که باعث محدودیت مصرف می گردد

5-مرحله پرورش

6-...

جيره نويسي براي يك واحد گاو شيري
با ميانگين وزن600
ميانگين توليد شير 25kg
درصد چربي 5/3
مواد خوراكي
كاه گندم
سيلو ذرت
يونجه خشك
جو
******
در قدم اول تامين ماده خشك(DM)مصرفي دام مي باشد براي اين كار از فرمول زير استفاده مي شود
((100/درصد چربي شير)*شير توليدي*15)+(شير توليدي*FCM4%=(0/4
براي اين دام 153/23مي باشد

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

عدد بدست آمده در جدول ماده خشك كه در قسمت پاورپنت وپي دي اف نيست كه بايد از فرمول زير صورت بگيرد.
d=مربوط به حد پايين FCM
f=مربوط به اختلاف FCMحد پايين وبالا
g=فاصله عدد بدست آمده تا عدد FCM داخل جدول
(d+(f/5*g

در صورت نبود عدد وزن نيز از ميانگين استفاده مي شود.
18.54=3.09/100*600
با محاسبات ما دام ما 18.54كيلوگرم ماده خشك مصرف مي كند.
جيره بالانس شوده ما بايد در اين عدد باشد تا دام اصراف نكند


cpيونجه=0.17
cpسيلوي ذرت=0.083
cpجو=0.135
cpكاه گندم=0.036
در اينجا يونجه وسيلوي ذرت را باهم مي گيريم و دو مواد خوراكي ديگر رو باهم
با روش معادله جيره رو محاسبه مي كنيم
x=يونجه
y=سيلو ذرت
0.17x+0.083y=2.5
0.17x-0.17y=3.157
----------------------
0 0.087=0.657
0.657
------=7.55سيلو ذرت
0.087
18.54-7.55=10.99يونجه

x=جو
y=كاه گندم

0.135x+0.036y=2.5
0.135x-0.135y=2.503
-------------------------
0 0.099 =0.0029

0.0029
-------=0.03كاه گندم
0.099

18.54-0.03=18.51جو

برچسب ها