Current PHP version: 5.6.40
دانلود فیلم آموزشی چیدن شاخ و سم گاو
دانلود فیلم آموزشی چیدن شاخ و سم گاو نمایش بزرگتر

دانلود فیلم آموزشی چیدن شاخ و سم گاو

دانلود فیلم آموزشی چیدن شاخ و سم گاو

گاو های شاخدار ممکن است به یکدیگر آسیب وارد کنند که در نتیجه تولید آسیب دیده و موجب ضرر به اقتصاد گاو داری می شود.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 3  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  450 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 3 امتیاز که برابر است با 450 تومان

2,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

آسیب رساندن به یکدیگر:

گاو های شاخدار ممکن است به یکدیگر آسیب وارد کنند که در نتیجه تولید آسیب دیده و موجب ضرر به اقتصاد گاو داری می شود.
همچنین گاو شاخدار برای تغذیه و استراحت نیازمند فضای بیشتری می باشدو مهار آن نیز برای انجام عملیات مختلف از جمله تلقییح مصنوعی و معاینه مشکل تر است.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

به چند دلیل حذف شاخ در سنین پائین انجام می گیرد :

1.درد کمتر است
2.التیام زخم به سرعت انجام می گیرد
3.کنترل گوساله راحت تر است
4.کار با سرعت بیشتری انجام میپذیرد

در این روش از مواد شیمیایی مانند پتاس سوزآور استفاده می شود ‎
این روش بهتر است در مورد گوساله هایی انجام شودکه سن آنها بین 1 تا 2 هفته باشد.
برای شروع کار باید ابتدا دام را مقید کرد.

  1. 1دام را به پهلو میخوابانیم.
  2. دست وپای مخالف دام را بصورت ضربدری روی هم قرار داده و با طناب می بندیم.
  3. موهای اطراف دکمه ی شاخ را کوتاه میکنیم.
  4. پتاس سوز آوری که برای شاخ سوزی کاربرد دارد به شکل یک قلم است.
  5. پس ازمالیدن وازلین چند قطره آب روی نوک قلم پتاس سوز آور ریخته و یا نوک قلم را در یک ظرف آب فرو می بریم.
  6. سپس نوک قلم پتاس را روی دکمه شاخ مالیده وتا ظاهر شدن خون وسیاه شدن شاخ این عمل را ادامه  می دهیم.
  7. گوساله پس از انجام عملیات باید در یک جای خنک وبه دور از تابش مستقیم نور آفتاب به مدت 3-2 ساعت نگه داری شود.

در استفاده از پتاس سوزآور باید دقت کردکه با پوست تماس حاصل نشود.زیرا باعث سوختگی شدید می شود.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 اگر حذف شاخ قبل از درآمدن شاخ صورت نگرفت بعد از خروج شاخ بوسیله ی انبر مخصوص شاخ را حذف میکنند.از این روش برای حذف شاخ گوساله های تاسن 4 ماه استفاده می شود.در این روش نیز گوساله کاملا مقید است.موهای اطراف شاخ چیده می شود. انبر قطع شاخ وسیله ای است با دو دسته و یک دهانه که شاخ اطراف آن قرار می گیرد شخص عمل کننده با فشار روی دسته های انبر شاخ را از محل مناسب قطع می کند.      شاخ باید از حدود1 سانتی مترمانده به انتهای آن قطع شود.خون ریزی در این روش وجود دارد که باید آن را  قطع کرد. دراین روش باید به چند نکته اشاره نمود:

  1. تیغه انبر باید ضد عفونی شود.
  2. قطع‎ شاخ باید سریع و دقیق انجام شود تا فشار زیاد به سر و شاخ حیوان وارد نشود.

روش‎ های مذکور برای گوساله های زیر 4 ماه پیشنهاد می شود پس از 4 ماه میتوان از روش های  دیگر استفاده نمود مانند استفاده از سیم های شاخ بر که به فاصله ی1.5-2 سانتی متر بالای شاخ را می برند.و بعد از قطع و خون بندی ویتامین تزریق می شود.

برچسب ها

مقالات مرتبط