Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش پرورش گوساله شیری
دانلود آموزش پرورش گوساله شیری نمایش بزرگتر

دانلود آموزش پرورش گوساله شیری

دانلود آموزش پرورش گوساله شیری

مراقبت از گوساله ها از زمان از شیرگیری تا یکسالگی، یکی از کم زحمت ترین کارهای مدیریتی است...

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل مدیریتی که در صنعت پرورش گاو با آن رو به رو هستیم و تاثیر زیادی بر بازده اقتصادی این صنعت دارد. بحث پرورش تلیسه های جایگزین است. افزایش پتانسیل گله حتی حفظ آن منوط به اجرای یک برنامه صحیح پرورش تلیسه است. هر گونه اهمال در این زمینه تاثیری مستقیم بر بازدهی کل گله خواهد داشت مدیریت صحیح پرورش تلیسه ها شامل کلیه مراحل رشد و مسائل تغذیه ای و مسائل گوناگون می باشد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در این میان مدیریت تغذیه تلیسه های شیری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

تلیسه ها به علت اینکه هنوز به رشد کامل خود دست نیافته اند نیاز به مدیریت تغذیه خاصی دارند که گوساله های ماده و تلیسه های، باید از تغذیه خوبی بر خورار باشند تا بتوانند به عنوان گاو شیری توان ژنتیکی خود را نشان دهند که پتانسیل رشد ژنتیکی هر حیوان بوسیله تغذیه کم و بیش شکوفا می شود موفقیت برنامه پرورش تلیسه که تغذیه بخش مهمی از آن است از دوره، تاثیر مهمی بر بازدهی تولید گله دارد. نخست اینکه رشد مناسب گوساله تاثیر شایان توجهی بر تولید آینده آن خواهد داشت دوم آنکه با پرورش تعداد بیشتری امکان اعمال برنامه بهگزینی شدیدتری وجود خواهد داشت برنامه تغذیه ای و بهداشتی خوب آن است که اقتصادی بوده و به دنبال آن بتوان در 24 ماهگی از بیشترین میزان تولید شیر تلیسه بهره گرفت.

سطح تغذیه و تولید در تلیسه ها:

افزایش وزن تا حد زیادی بستگی به نوع و مقدار غذایی دارد که حیوان دریافت می کند بنابراین افزایش وزن تابعی است از سطوح مختلف تغذیه البته در تلیسه ها وزن زیاد باعث افزایش چربی می گردد بدین جهت با افزایش سطح تغذیه مقدار مصرف مواد مغذی به ازاء هر  کیلوگرم اضافه وزن افزایش می یابد..

بر عکس بهره وری غذا در گاوهای در حال رشد، طبق آزمایشات هانسون مناسبتر است از آنجایی که سهم انرژی احتیاج نگهداری بسته به مقدار اضافه وزن 60 تا 80 درصد احتیاج کل است لذا در شرایط تغذیه سطح پایین. هزینه مصرف غذا به طور قابل ملاحظه ای افایش می یابد سطح تغذیه بر زمان اولین فحلی نیز تاثیر خواهد گذاشت توانایی جنسی دامهایی که خوب تغذیه شده اند به مراتب زود تر از آنهایی که ضعیف تغذیه شده اند بروز می کند و این بدان معناست. که اولین مخلی معمولاً با وزن مشخص و نه با سن معین آغاز می شود. و بسته به خصوصیات فردی و نژادی اولین مخلی در محدوده وزنی 200 تا 250 کیلو گرم ظاهر می شود و البته آمادگی پرورشی تلیسه ها در مرحله مشخص از رشد بوجود می آید. و آن موقعی است که حیوان 70% وزن گاو رشد یافته را داشته باشد. این زمان برای گاوهای نژاد دو منظوره هنگامی است که وزن گاو جوان تقریباً به 400 کیلو گرم رسیده باشد.

البته در شرایط عملی متداول است که اولین جفتگیری در سن مشخص انجام شود آزمایشات مختلف نشان دادند که تغذیه اضافی، قابلیت با روی را کاهش می دهد علاوه بر این آزمایشات هانسون نشان داده که تغذیه فشرده تلیسه ها در دوره پرورشی به ایجاد کیست تخمدان کمک می کند تلیسه هائی که تغذیه آنها فشره باشد به علت تسریع توانایی جنسی تا هنگام جفتگیری چندین دوره فحلی را پشت سر می گذارند و این امر خطر ایجاد اختلال در تخمدان را افزایش می دهد چون به احتمال زیاد این گونه اختلالات را تکرار می شود لذا می توان قسمتی از کوتاه شدن مدت باروری تلیسه ها را معلول این علت دانست.

در این آزمایشات دو قلوهای که از سطح تغذیه بالاتری بر خوردار بوده اند در سن 75 ماهگی از رده خارج شده اند در حالی که دو قلوهایی که از سطح تغذیه آنها پایین تر بوده و تحت همان شرایط محیطی شیر دهی پرورش یافته اند به طور متوسط در سن 95 ماهگی از رده خارج شده اند البته آزمایشات که بر روی دو قلوهای یک تحملی تاثیر منفی تغذیه فشرده در دوره پرورش بر  راندمان شیردهی را تائید می کند.

تاثیر تغذیه در دوره پرورشی بر راندمان شیر دهی بعدی نسبتاً تا چند بوده که تا حدودی به وسیله تغذیه متناسب با تولید حیوان جبران می شود..

برچسب ها

مقالات مرتبط