Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش آزمایش آب و خاک + انتخاب بذر مناسب
دانلود آموزش آزمایش آب و خاک + انتخاب بذر مناسب نمایش بزرگتر

دانلود آموزش آزمایش آب و خاک + انتخاب بذر مناسب

دانلود آموزش آزمایش آب و خاک + انتخاب بذر مناسب

خاک و آب از اجزای مهم منابع پایه هستند که به عنوان بستر اصلی کشت گیاه  و نیز محیطی منحصر به فرد برای انواع حیات محسوب می شود.

 

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

آزمایشات آب

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

آزمایشات شیمیایی و میکروبی در آب کشاورزی و آبزیان و آشامیدنی و پساب
۱-اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
۲-اندازه گیری اسیدیته یا PH
۳-اندازه گیری کربنات
۴-اندازه گیری بی کربنات
۵-اندازه گیری کلر
۶-اندازه گیری سولفات
۷-اندازه گیری کلسیم
۸-اندازه گیری منیزیم
۹-اندازه گیری سدیم
۱۰-اندازه گیری بر
۱۱-اندازه گیری روی
۱۲- اندازه گیری T.D.S باقیمانده خشک
۱۳- اندازه گیری SAR
۱۴- اندازه گیری SSP
۱۵-محاسبه مجموع کاتیون وآنیون
۱۶-اندازه گیری مس
۱۷- اندازه گیری آهن
۱۸- اندازه گیری منگنر
۱۹- اندازه گیری مولیبدن-
ب-آب قابل شرب انسان ودام
۱-اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
۲-اندازه گیری اسیدیته یا PH
۳-اندازه گیری کربنات
۴-اندازه گیری بی کربنات
۵-اندازه گیری کلر
۶-اندازه گیری سولفات
۷-اندازه گیری کلسیم
۸-اندازه گیری منیزیم
۹-اندازه گیری سدیم
۱۰-اندازه گیری T.D.S باقیمانده خشک
۱۱- اندازه گیری سختی کل
۱۲- اندازه گیری رنگ
۱۳- اندازه گیری کدورت
۱۴- اندازه گیری نیترات
۱۵- اندازه گیری کادمیم
۱۶- اندازه گیری سرب
۱۷- اندازه گیری جیوه-قلع-الومینیوم
۱۸- اندازه گیری نیکل وکبالت و کرم
۱۹- اندازه گیری کل مواد معلق
۲۰-سیانید
۲۱-فلوراید
۲۲-ارسنیک
۲۳- قلیاییت
۲۴-اندازه گیری فنل
۲۵- اندازه گیری دترجنت ها
ج- انالیزآب مورد نیاز آبزیان
۱-اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
۲-اندازه گیری اسیدیته یا PH
۳-اندازه گیری کربنات
۴-اندازه گیری بی کربنات
۵-اندازه گیری کلر
۶-اندازه گیری سولفات
۷-اندازه گیری کلسیم
۸-اندازه گیری منیزیم
۹- اندازه گیری اکسیژن محلول
۱۰-اندازه گیری کادمیوم
۱۱-اندازه گیری سرب
۱۲-اندازه گیری نیترات
۱۳-اندازه گیری فسفات
۱۴-اندازه گیری قلیائیت کل
۱۵-اندازه گیری سختی کل
۱۶-اندازه گیری کدورت
۱۷-اندازه گیری T.D.S
۱۸- اندازه گیری قلیاییت کل
۱۹- اندازه گیری BOD
۲۰- اندازه گیری COD
۲۱- اندازه گیری کل مواد معلق
۲۲-اندازه گیری جیوه-آرسنیک- سیانید
۱- شمارش کلیه کلیفرمها
۲-شمارش کلیفرمهای گوارشی
۳- تخم انگل
۴-کلستردیوم
۵-استرپکوکهای مدفوعی
۶-باکتری ترموفیل
۷-باکتری مزوفیل

 

آزمایش خاک

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 خاک و آب از اجزای مهم منابع پایه هستند که به عنوان بستر اصلی کشت گیاه  و نیز محیطی منحصر به فرد برای انواع حیات محسوب می شود حفظ و احیا و بهره برداری مناسب از خاک های کشور  به منظور تولید  مواد غذایی و حفظ محیط زیست  را می توان به عنوان اصلی ترین وظیفه و تکلیف برای استمرار دامه حیاط چه در حال حاضر و چه برای نسل های آتی کشور دانست زیرا رفتار یک سویه  بشر با طبیعت (از جمله آب و خاک ) باعث شده تا این منبع اصلی تولید با تهدید جدی مواجه گردد فلذا بر ماست که در حفظ  و احیا و رفع کاهش این تهدیدات بکوشیم .

هر چند تولیدات کشاورزی  به درازی زیست در پهنه این سرزمین می باشد اما فقط چند سالی است که مسائل  کشاورزی  و تولیدات آن از منظر :

1اهمیت های زیست محیطی

2. جنبه تولیدات  و ارز آوری  و مزیت اقتصادی

3. ابعاد اشتغال زایی

 .4 کاربرد بهینه آب و نهاده های کشاورزی  به ویژه مصرف متعادل  کود و کاهش تلفات آن ها  وکنترل آلودگی محیط زیست

 5. تحقق امنیت غذایی  وشعلر پیشگیری بهتر از درمان(کاهش هزینه درمان و دارو )(شکل شماره 1)

مورد توجه قرار گرفته که انجام آزمایش های مربوط به آزمون خاک آب و گیاه  یکی از راههای بنیادی رسیدن به اهداف متعالی کشاورزی پایدار می باشد

 

 اهمیت آزمون خاک

 عوامل متعددی نظیر یکپارچه سازی اراضی –اصلاح روش آبیاری – استفاده از بذر های اصلاح شده – کنترل آفات  و بیماری  بلاخره ماشین آلات  هریک سهم  قابل توجهی در افزایش تولید موثر می باشد مصرف بهینه کود در این مجموعه از مهمترین عوامل افزایش عملکرد  و ارتقا سطح سلامت جامعه است   وآزون خاک یکی از ساده ترین راههای ارزیابی حاصلخیزی خاک می باشد.

 

اهداف آزمون خاک

1.تشخیص کمبود عناصر غذایی  در خاک  ها  و توصیه کودی لازم براساس آزمون خاک(مصرف کود با آزمون خاک)

2.تناسب اراضی  و تغییر کاربری

3.تعیین سرنوشت  کود های افزوده شده به خاک  و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر  غذایی در این کود ها

4. تعیین نقاطی که در اثر مصرف بی رویه کود  شیمیایی  فاضلاب  و فضولات در خاک  مسمومیت عناصر  در گیاه  حیوان  و یا انسان  به وجود می آورد.

5.تعیین نقاطی که خاک  آنها از نظر برخی  عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیشتر عناصر در آنها خودداری شود

دلایل مصرف کود با آزمون خاک

 - مصرف بیش از حد کود بدون آزمون خاک هزینه تولید افزایش یافته و اثرات سوء باقیمانده آن در گیاه و خاک را بدنبال خواهد داشت .
- ممکن است کود مصرفی بدون آزمون خاک کمتراز حد نیاز گیاه بود و در این حالت  موجب افت عملکرد خواهد شد..
- اشتباه در انتخاب نوع کود ، سبب افت محصول خواهد شد. در اینصورت هم زارع و هم اقتصاد مملکت زیان خواهد دید .
-اشتباه در مصرف بموقع کود و نحوه کود پاشی ، در اینصورت انتظاری که از کود داریم بدست نخواهد آمد . روی این اصل زارع حتماً بایستی با استفاده از نتایج تجزیه خاک و توصیه های مربوطه عمل کند .

 

اهمیت نمونه برداری

اولین گام در حاصلخیزی خاک و ارایه توصیه کودی نمونه برداری از خاک است دقت در نمونه برداری از مهمترین و اصلی ترین مباحث آزمون خاک می باشد به عبارت دیگر بایستی نمونه ای خوب و واقعی گرفت تا بتوان توصیه ای مطلوب ارائه کرد در منابع علمی اهمیت این مرحله ازمون خاک آن گونه جلوه داده شده است که حتی آن را مهمتر از نتایج تجزیه خاک و انتخاب عصاره گیر  می دانند چون در صورت تهیه نمونه ای نامناسب انجام بقیه مراحل کاری بیهوده است بنابراین رعایت مبا نی نمونه برداری ضروری است

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

روش نمونه برداری از خاک زراعیA

قطعه بندی مزرعه

همانگونه که اغلب خاکهای یک مزرعه با مزرعه دیگر متفاوت است ، در داخل یک مزرعه نیز ممکن است خصوصیات خاک آنها با هم فرق کنند این تغییرات شامل رنگ ، شیب ، عمق و بافت خاک و همچنین مدیریت مزرعه است که سبب تغییراتی در حاصلخیزی نقاط مختلف مزرعه میگردند . و همچین خاک اراضی مسطح عمیق و خاک اراضی شیبدار کم عمق دارای تفاوت های باهم باشند . همینطور ممکن است در سال گذشته قسمتی از مزرعه زیرکشت یک نوع گیاه و در قسمت دیگر زراعت دیگر و با مدیریت متفاوت اعمال شده باشد.. بنابراین قبل از تهیه نمونه خاک موارد فوق را رعایت نموده و مزرعه را به قطعات یکنواخت تقسیم بندی نمائید برای هریک از قسمتهای مزرعه که با هم متفاوت هستند نمونه ای جداگانه تهیه شود(ودر صورتی که اختلافات موجود در مزرعه به صورت نقاطی پراکنده در داخل مساحتی یکنواخت باشد از نمونه برداری از آن نقاط استثنا خودداری شود)

همانطوریکه در بالا بآن اشاره شده است نمونه خاک بایستی نماینده کل اراضی مورد نظر باشد . برای اینکار در نمونه برداری احتیاطات زیر لازم است.

1- از هر جای زمین نبایستی نمونه برداری نمود. مثلاً جائیکه کود انبار شده بود ، محل خرمن ، محل نگهداری حیوانات و کودهای حیوانی ، محل سوزاندن بقایای گیاهی و یا علفهای هرز مزرعه ، جائیکه چــاله بوده و آب در آنهـا جمع میشـدند. زیر درخت در مسیر و امتداد خطوط کودپاشی ، از دره ها و کناره های کانال آبیاری و چپرها.
2از طرفی چنانچه قطعات کوچکی وجود داشته باشد که خاک آن فرضاً شنی بوده و با بقیه خاک مزرعه متفاوت باشد نبایستی نمونه خاک این قسمت را با بقیه نمونه ها مخلوط نمود . لذا این قسمت جداگانه نمونه برداری خواهد شد.
3- مزارعی که قصد نمونه برداری آنرا داریم هر چند خاکهای آن متجانس هم باشند ، حداکثر تا  5هکتار یک نمونه مرکب بیشتر نمیــگیریم . یعنی نماینده هر 5 هکتار مزرعه یکنواخت ، یک نمونه خاک مرکب تهیه میشود.
4- دو مزرعه مشابه و جدا از هم که وجود داشته باشند بایستی برای هر یک از مزارع نمونه جداگانه تهیه و آنرا مرکب نمود. حتی اگر مزرعه خیلی کوچک هم که باشد از هرکدام جداگانه نمونه برداری میشود.
5-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نبایداستفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
6.حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
5.دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- سن درخت ذکر شود
 6.هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد

 

تعیین محل نمونه فرعی

بعد از قطعه بندی  برای تهیه نمونه خاک مرکب از هر قطعه لازمست حداقل 8 نمونه فرعی از آن قطعه تهیه شودبرابر شکل زیر از یک سمت مزرعه شــروع و بـطور زیـک زاک در زمـین حرکت نموده و  نقاط مورد نظر تعیین کرده  باید این نقاط فرعی به نحوی انتخاب شود که کل مزرعه را پوشش دهد (شکل 5)

 

نمونه برداری

درهر قطعه مورد نظر چنانچه هدف نمونه برداری از سطح یک مزرعه باشد ،سطح محل نمونه برداری را در ابعاد 50 سانتی متر مربع بوسیله بیل صاف کرده  وچاله ای به عمق 30 سانتیمتر  و به شکل     حفر نمائید  سپس از سمت صاف چاله برشی به قطر 3 سانتیمتر توسط بیل باغبانی و یا بیلچه بریده و برمیداریم . خاکی که بدین ترتیب بر روی بیل قرار میگیرد اطراف آنرا قدری صاف نموده تا شکل قوطی منظم نظیر مکعب مستطیل بخود بگیردد . ضمناً باید توجه داشت ، خاک روئی که در سمت دسته بیل قرار میگیرد نبایستی حذف و یا صاف شود.
وبعد خاک برداشته را در داخل یک سطل تمیز بریزید و این عمل رادر 5-6 نقطعه انتخاب شده دیگر تکرار کرده و تمامی نمونه های تهیه شده رادر همان سطل بریزید ، نهایتاً خاکهای تهیه شده ، توسط دست بخوبی باهم مخلوط میگردند. و کلوخه ها را خرد کرده و علفها و سنگریزه ها را از داخل آن خارج مینمائیم و بر روی پلاستیکی پهن کرده و از قسمتهای مختلف این نمونه ، توسط یک قاشق و یا مشت خاکها را کم کم برداشته  و در داخل کیسه پلاستیکی بوزن تقریباً 2کیلوگرم ریخته و آنرا برای ارسال به آزمایشگاه آماده میکنم . سپس مشخصات نمونه خاک را روی کارت و یا قطعه مقوائی که شامل نام کشاورز - روستا - شهرستان - مزرعه - نوع زراعت قبلی و بعدی و عمق نمونه برداری نوشته و تکمیل کرده داخل کیسه پلاستیک قرار میدهیم و در کیسه را می بندیم . برای جلوگیری از ، از بین رفتن نوشته های روی اتیکت ناشی از رطوبت خاک اولاً سعی میشود نوشته ها را با مداد بنویسیم در ثانی آنرا داخل نایلون و یا کیسه فریزری قرار دهیم . ( اطلاعات مورد نظر هر چقدر بیشتر باشد برای توصیه کودی مناسبترند. ) نمونه خاکی که به اینصورت تهیه میشوند ، شخصاً و یا توسط پست و یا مراکزخدمات کشاورزی به آزمایشگاه ارسال خواهد شد برای دستیابی بموقع به نتایج آزمایشگاهی و توصیه کودی دقیق حداقل یک ماه قبل از کاشت ، نمونه خاک تهیه و تحویل آزمایشگاه گردد . بهتر است با توجه به تاریخ کاشت چند ماه قبل از کاشت ، نمونه ها تهیه شود. (شکل 6) - علاوه بر بیل باغبانی و بیلچه که در نمونه برداری خاک استفاده میشود ، ابزاری نیز بهمین منظور ساخته شده اند . این ابزار مته و یا اوگر خاک نام دارند در خاکهائیکه خیلی خشک و یا خیلی خیس نباشند کارائی زیادی دارند.
با مته و با اوگر هم  میتوانید نمونه خاک را از اعماق بآسانی تهیه نمائیم(شکل 7 )

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

Bنمونه برداری از لایه های زیرین خاک

 در صورتیکه منظور از نمونه برداری خاک مطالعه زمین برای احداث باغ و یا اجرای طرح آبیاری تحت فشار  و یا سایر طرحهای مطالعاتی باشد  باید سه نمونه خاک جداگانه از لایه های 0تا 30 و 30تا60 و 60تا90 سانتی متر تهیه شود بدین منظور نمونه خاک لایه 0 تا30 سانتی متر به همان روش بالا تهیه می شود .

برای تهیه نمونه خاک از دو لایه دیگر در نقاط تعیین شده هر قطعه چاله ای به عمق 100 سانتی متر حفر کرده و در یکی از دیواره  های چاله اعماق 30 و 60 و90 را  نشانه گذاری می کنیم و سپس در روی خط 60 سانتی متر وسیله ای مانند خاک انداز و یا بیل  قرار داده و بوسیله کاردک  و یا بیلچه  یک لایه دو سانتی متر خاک از حد فاصل علامت 30 تا 60 سانتی متر  را به داخل خاک انداز خراش داده  به نحوی که حدود یک کیلو گرم خاک در خاک انداز جمع گردد این نمونه را در داخل سطل شماره 2 می ریزیم

 و سپس خاک انداز  را در محل 90 سانتی متر قرار داده و به وسیله کاردک از حد فاصل 60 تا 90 سانتی متر را به داخل خاک انداز خراش داده و خاک جمع آوری شده را (حداقل یک کیلو گرم )در سطل شماره 3 ریخته  و بدین ترتیب تمام چاله هارا عمق 0 تا30 سانتی متر در سطل شماره یک جمع کرده و عمق های 30 تا 60 را در سطل شماره 2 و عمق های 60 تا 90 را در سطل شماره 3 جمع می کنیم.

 و هر سطل را جداگانه در روی سطحی تمیز ریخته و خوب مخلوط کرده واز هر گوشه آن یک مشت برداشته و(حدود 2 کیلو گرم )در داخل کیسه پلاستیکی ریخته و کارت مشخصات عمق مربوطه آن  را در داخل  کیسه  قرار می دهیم و خاک  های مورد نظر آماده هست جهت انتقال به آزمایشگاه .

 

.Cروش نمونه برداری از خاک باغ


نمونه برداری از باغ کاری بسیار مهم وتعیین کننده درجه دقت وصحت نتایج بدست امده خواهد بود نمونه برداشت شده از یک قطعه باغ بایستی به گونه ای باشد تا بتوان ان را نماینده کل خاک ان باغ دانست.که به ترتیب مراحل زیر باید انجام گیرد:

1-قطعه بندی باغ مورد مطالعه

اگر مساحت باغ بیش از 2هکتار ویاخاک باغ یکنواخت نمی باشد ابتدا باغ را به قطعات کمتر از2هکتار و قطعات یکنواخت تقصیم کنید0عواملی که باعث عدم یکنواختی قطعات میشود عبارتند ازرنگ –خاک –سبکی وسنگینی خاک –نوع درخت –سن درخت –شیب زیاد و...سپس از هر قطعه بطور جداگانه به روش ذیل نمونه برداری کنید

2-تعیین محل نمونه های فرعی

در هر قطعه حداقل6عدد درخت رادر شش نقطه مختلف باغ انتخاب نمایید.درختان انتخاب شده از نظر رشدوسایر شرایط ظاهری باید نماینده بیش از80درصد درختان باشد

از انتخاب درختان خشک شده یا دارای رشد ظاهری غیر عادی خودداری نمایید مگر اینکه منظور از نمونه برداری پیدا کردن دلیل خشکید گی درختان باشد در اینصورت فقط از پای درختان خشک شده نمونه بردا ری شود

3-نمونه برداری ازنقاط فرعی انتخاب شده

1-3-در ناحیه وسط نصف بیرونی سایه انداز درختان انتخاب شده چاله ای به عمق 90سانتیمترکنده شود شکل8

 

شکل82-3-برای نمونه برداری خاک وسیله ای مانند خاک انداز یا بیل دسته کوتاه را در روی خط نشانه 30سانتیمترقرار دهید سپس از دیواره چاله یک لایه خاک به عرض 10-8 سانتیمتر وبه ضخامت 3-2 سانتیمتر به وسیله بیلچه یا تیشه بنائی یا ...به داخل خاک انداز بتراشید وخاک داخل خاک انداز را به سطل شماره1  انتقال دهید شکل 9 شکل9

 3-3 خاک انداز را در عمق 60سانتیمتردیواره چاله قرار دهید و عینا طبق روش فوق الذکر یک لایه از30تا60سانتیمترخاک را بداخل خاک انداز تراشیده ودر سطل شماره 2بریزید

 

-3 خاک انداز را در عمق 90سانتیمتردیواره چاله قرار دهید و عینا طبق روش فوق الذکر یک لایه از90تا60سانتیمترخاک را بداخل خاک انداز تراشیده ودر سطل شماره 3بریزید

 

4-3- در5چاله کنده شده دیگر عینا مثل روش بالاازلایه0تا30 سانتیمتر رادر داخل سطل شماره 1 وخاک لایه 30تا60سانتیمتر رادر داخل سطل شماره 2 وخاک لایه 90تا60سانتیمتر رادر داخل سطل شماره 3 بریزید

 

5-3-خاک داخل سطل های شماره 1و 2و3 راا بطور جداگانه در روی یک سطح تمیزی  ریخته و خاک را کاملا مخلوط کرده  و از خاک هر عمق 2 کیلو گرم در داخل کیسه ریخته  و سپس مشخصات نمونه را که شامل شهر و روستا  و نام باغدار  شماره قطعه و عمق نمونه می باشد در روی کارت نوشته داخل کیسه قرار می دهیم

 

برچسب ها

مقالات مرتبط