Current PHP version: 5.6.40
دانلود علائم بيماري هاي ذرت، يونجه، سورگوم، جو، گندم و سويا
دانلود مرجع رنگي علائم بيماري هاي شش گياه زراعي، 610 تصوير رنگي از علائم بيماري هاي ذرت، يونجه، سورگوم، جو، گندم و سويا نمایش بزرگتر

دانلود مرجع رنگي علائم بيماري هاي شش گياه زراعي، 610 تصوير رنگي از علائم بيماري هاي ذرت، يونجه، سورگوم، جو، گندم و سويا

 دانلود مرجع رنگي علائم بيماري هاي شش گياه زراعي، 610 تصوير رنگي از علائم بيماري هاي ذرت، يونجه، سورگوم، جو، گندم و سويا (جامع، کامل و گويا حفظ نباتات آمريکا) APS

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 4  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  600 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 4 امتیاز که برابر است با 600 تومان

3,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

بيماري هاي شش گياه زراعي:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 

بیماریهای مهم ذرت Corn diseases :

ویروس موزائیک کوتولگی ذرت Maize dwarf mosaic viruse

از بیماری های مهم ویروسی ذرت است که از عوامل محدود کننده کشت ذرت در آمریکا بوده و روی آن نیز بسیار کار شده است و گسترده ترین ویروس در ذرت است.در ایران دلیل قاطعی دلال بر وجود آن نیست ولی به احتمال قوی ویروسی شبیه به آن در ایران وجود دارد.

علائم بیماری: گیاهان آلوده حالت موزائیک همراه با کوتولگی و کاهش رشد خفیف از خود نشان می دهند.در برگهای ذرت موزائیک در قاعده برگ  بصورت لکه ای روشن در ابتدا بوجود می  آید وبعدا در حین رشد برگ بصورت نوارهای زرد امتداد می یاید.

 

لکه قهوه ای برگ ذرت در اثر Bipolaris zeicola:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در مناطق ذرت کاری گیلان و مازندران دیده شده است.علائم به صورت لکه های بیضوی تا مدور کاهی تا خرمائی روی برگها و به اندازه 2/5-1/5 سانتیمتر هستند.حاشیه لکه ها روشن مایل به بنفش اسا.در شرایط مساعد تمامی برگها را فرا می گیرد و حتی اسپورزایی روی غلاف های برگ نیز انجام می شود.

 

پوسیدگی باکتریای ساقه ذرت  Bacterial stalk rot :

بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت با آنکه بیماری چندان متداولی نیست ولی تحت شرایطی می تواند خسارت قابل توجهی داشته باشد.اخیرا وجود این بیماری از منطقه دشت ناز سازی و فارس گزارش شده است.

علائم بیماری:

 علائم بیماری به صورت لهیدگی و قهوه ای شدن ساقه،قاعده برگها و بلال،پژمردگی یا خشک شدن قسمت های انتهایی یا تمام بوته،پیچ خوردگی و تیره شدن قسمت های انتهایی از ساقه و شکسته شدن و افتادن بوته ها در بسیاری از موارد دیده شده است.پیچیدگی ساقه از علائم بارز و تیپ این بیماری است.

عامل بیماری:

 عامل بیماری باکتری  Erwinia chrysanthemi  است که یک باکتری گرم منفی،متحرک و دارای بیش از 4 تاژک محیطی  Peritrichous  است که روی محیط N.A در 28 درجه سانتیگراد کلنی های آن گرد و صاف و سفید مایل به خاکستری هستند.باکتری به صورت ساپروفیت روی بقایای محصول در خاک زندگی می کند و ذرت را از طریق روزنه ها،عدسکها،و یا زخمهای ساقه یا برگ آلوده می کند.و یک باکتری خاکزاد است.عامل بیماری بیشتر در مناطق دارای باران های شدید گسترش دارد و در مناطقی که آبیاری غرقابی یا بارانی انجام می شود شایع است و بیشتر دمای بالا 35-30درجه سانتیگرادبه همراه چرخش کم هوا و باد را می طلبد.

کنترل:

استفاده از ارقام مقاوم،عملیات زراعی مناسب که منجر به غرقاب سازی گیاه و زخم کردن گیاه نشود نیز توصیه شده است.

 

پوسیدگی خوشه ذرت  Ear rot:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

از بیماری های مهم ذرت در اکثر مناطق دنیا است.در ایران در سال 1365 آلودگی شدید در مزارع گیلان،مازندران،گرگان مشاهده شد.در اثر بروز این بیماری علاوه بر کاهش میزان محصول،کیفیت و ارزش غذایی دانه های حاصله نیز کاهش می یابد و به نظر می رسد شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب برای رشد بیماری مناسب باشد.دانه های آلوده برای خوک و سایر حیوانات سمی هستند.

علائم بیماری:

اولین علائم بیماری به صورت پوشش صورتی رنگ روی خوشه ظاهر می شود و با پیشرفت بیماری و رشد قارچ این پوشش صورتی رنگ،حالت پنبه ای یا پودری شکل به خود میگیرد ،رنگ دانه های آلوده از صورتی کمرنگ تا قرمز مایل به قهوه ای تغییر می کند.

عامل بیماری:

عامل بیماری قارچ  Fusarium monilifome  است که اکثرا در اطراف سوراخ ها و زخم هایی که توسط و یا عوامل مکانیکی دیگر انجام شده است مستقر می شود.از بذور آلوده نیز قارچ عامل بیماری جدا گردیده است.

فرم جنسی قارچ Gibberella  که پریتس های آبی گاهی روی خوشه دیده  می شود.

کنترل:

استفاده از هیبریدهای مقاوم،برداشت زودرس،بهتر است برای انبار کردن،رطوبت خوشه زیر 18% و روطوبت علوفه زیر 15% باشد که باعث جلوگیری از رشد بیشتر پاتوژن می شود اما این روش برای کنترل در مزرعه موثر نیست.

 

لکه برگی یا سوختگی ذرت  Helminthosporium leaf spot:

لکه قهوه ای یکی از بیماری های مهم برگی ذرت است که اهمیت و گسترش جهانی دارد.ازایران نیز در گیلان و مازندران گزارش شده است.

علائم بیماری:

علائم بیماری به صورت لکه های خرمائی رنگ مایل به خاکستری روی برگهای ذرت طاهر می شود.لکه ها در اندازه های مختلف به طور موازی کنار هم تشکیل می شوند،حاشیه آنها زرد نخودی مایل به قهوه ای است.لکه ممکن است به هم پیوسته شوند و موجب سوختگی و از بین رفتن کامل برگها شوند.

عامل بیماری:

عامل قارچ Drechslera maydis  است که کنیدیوفورها در دستجاتی از استروماهای سیاه و یکدست بیرون می آیند کنیدیوفورها راست یا موجدار و  Sympodial  هستندو گاهی اوقات همراه با خمیدگی بوده و معمولا قهوه ای تیره هستند.کنیدیوم ها خمیده و دوکی شکل،رنگ پریده یا طلائی تیره و دارای 10-5 دیواره کاذب و به اندازه 110-57×16-11 میکرون هستند.اُپتیمم حرارتی قارچ عامل بیماری 28-24 درجه سانتیگراد است.فرم جنسی قارچ  Cochliobolus heterostrophus  است،که به ندرت در طبیعت تولید می شود.بیماری در مناطق گرم و مرطوب شیوع دارد.عامل بیماری زمستان را به صورت میسلیوم و کنیدیوم ها در بقایای ذرت به سر می برد و کنیدیو ها به وسیله باد یا باران های شلاقی به مزارع مجاور منتقل می شوند.دانه آلوده برای دام سمی نیست.عامل بیماری دارای دو نژاد  O و T  است.

کنترل:

منابع ژنتیکی مقاومت به هردو نژاد  O و T  وجود دارد.هیبرید های دارای سیتوپلاسم طبیعی به نژاد  T  مقاوم هستند.زیر خاک بردن بقایای گیاهی ممکن است آلودگی اولیه را کاهش دهد.در مناطق تولید بذر ذرت،در صورت امکان قارچکشها نیز ممکن است استفاده شوند ولی شروع به سمپاشی موقعی است که یک یا دو لکه در هر برگ وجود داشته باشد و قبل از اینکه بیماری اپیدمی شود.

 

سیاهک شاخی ذرت خوشه ای  Long smut:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

این بیماری اولین بار  از مصر گزارش شد و در ایران در مناطق سیستان و بلوچستان ،دزفول و اصفهان وجود دارد.میزان خسارت در نواحی آلوده 20-10%محصول تخمین زده شده است.در استان اصفهان میزان آلودگی به بیماری 33/6 % برآورد شده است.

علائم و نشانه ها:

دانه های آلوده و بیمار از بین سایر دانه های سالم خوشه ذرت بیرون آمده و به صورت استوانه ای شکل هستند که در انتها کمی خمیده بوده و تقریبا بصورت شاخ در می آیند.دانه های شاخی آلوده بیشتر در قسمت بالایی خوشه تشکیل می شوند.

عامل بیماری:

عامل بیماری قارچ  Sporisorium ehrebergii از  Ustilaginaceae  است.اسپور ها بصورت مجتمع متشکل از 40-20 اسپور هستند.طرز آلودگی مشخص نیست ولی احتمال آلودگی گلها بوسیله اسپور هائی که توسط باد از روی خاک پراکنده می شوند،بیشتر است.در شرایط مساعد اسپور های روی خاک جوانه زده و تولید اسپوریدی می کند که بوسیله باد روی تخمدان ذرت جوان رفته و ایجاد آلودگی می کنند.اسپورها ممکن است از مزارع زودرس به مزارع دیررس و یا از منطقه گرم به منطقه سرد منتقل شوند.

کنترل:

مبارزه شیمیایی تاکنون موثر نبوده است،معدوم کردن دانه های آلوده،تناوب زراعی وعدم کاشت ذرت در مزارع آلوده نیز می تواند موثر باشد.

سفیدک داخلی ذرت جاروئی( Crazy top ) نیز از رشت و منطقه چناران مشهد نیز گزارش شده است و علائم کوتولگی شدید و بد شکلی بوته ها،پیچیدگی،لوله شدن،ضخیم ،ناهموار و چرمی شدن و بالاخره کمرنگ و مات شدن برگها را ایجاد می کند.رگبرگها کمی متورم شده واغلب در امتدادآنها یک نوار کلروتیک مشاهده می شود.عامل بیماری قارچ  Sclerophthora macrospora است.

 

سیاهک معمولی ذرت Boil smut-common smut :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

سیاهک ذرت یکی از گسترده ترین و شایع ترین بیماری های ذرت است و عموما در نواحی گرم و نسبتا خشک خسارت زیادی می زند.در ایران بیماری از گرگان و کرج دیده شده است.بیماری فقط به ذرت و علوفه ای به نام  Teosinte  حمله می کند.بیماری از مناطق مختلف استان اصفهان نیز گزارش شده است.

(Euchlaena mexicana)

علائم و نشانه ها:

گالهائی به اشکال و اندازه های مختلف روی ساقه،برگها و اندامهای نر و ماده ذرت بوجود می آید.در ابتدا گال دارای پوسته سفید براق است و پس از رسیدن کامل،پوسته ترکیده و توده اسپور های قارچ آزاد می شود.گالهای ساقه ممکن است سبب کاهش محصول و اغلب خمیدگی ساقه شوند و گالهای روی برگها باعث پیچیدگی برگها می شوند.در آلودگی خوشه و سنبله،بافت های دانه و گل نر به وسیله گال جایگزین می شوند.آلودگی گیاهچه هر چند بندرت صورت می گیرد ولی اغلب باعث کوتولگی و مرگ گیاه می شود.

عامل بیماری:

عامل بیماری قارچ  Ustilago maydis  (=U.zeae)از Ustilaginaceae است که پس از جوانه زنی ایجاد یک پرومیسیلیوم با تعدادی اسپوریدی بی رنگ و کشیده می کند

برچسب ها