Current PHP version: 5.6.40
دانلود نرم افزار جامع و جديد تشخيص گياه پزشکي و آفات (گياه پزشکي HPPY)
دانلود نرم افزار جامع و جديد تشخيص گياه پزشکي و آفات (گياه پزشکي HPPY) نمایش بزرگتر

دانلود نرم افزار جامع و جديد تشخيص گياه پزشکي و آفات (گياه پزشکي HPPY)

دانلود نرم افزار جامع و جديد تشخيص گياه پزشکي و آفات (گياه پزشکي HPPY)

اصول و روش تشخیص بیماریهای گیاهی با استفاده از دو روش است:

1- sympotms یا علائم بیماری که بیشتر از مشاهدات ما روی گیاه بیمار بدست می آید

2- singe یا نشانه های عامل بیماری که مبتنی بر مشاهدات ما در آزمایشگاه است

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 5  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  750 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 5 امتیاز که برابر است با 750 تومان

4,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

اصول و روش تشخیص بیماریهای گیاهی

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

 

اصول و روش تشخیص بیماریهای گیاهی با استفاده از دو روش است:

1- sympotms یا علائم بیماری که بیشتر از مشاهدات ما روی گیاه بیمار بدست می آید

2- singe یا نشانه های عامل بیماری که مبتنی بر مشاهدات ما در آزمایشگاه است

مقدمه

علائم به عنوان یک clue در تشخیص بیماری کمک می کند ولی هیچگاه آنرا به عنوان عامل اصلی در نظر نمی گیریم . چون این علائم با برخی عوامل ژنتیکی،فیزیولوژیکی،آثار ناشی از خسارت حشرات،مشابهت علائم،شرایط محیطی و تداخل بین علائم می تواند تغییر کند

برای مثال علائمی مثل شباهت سفیدک داخلی آفتاب گردان به موزاییک های ویروسی است که میتواند باعث اشتباه شود یا در بعضی موارد علائم نماتدها مانند بعضی از قارچ ها است.

عوامل بیماریزا علائم مختلفی را از خود بروز میدهند که مهمترین آن ها عبارتند از:

 

1- اتیوله شدن Etiolation:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

به تغییر رنگ گیاهان در اثر فقدان نور اتیوله شدن گویند و در اینگونه موارد با قرار دادن گیاه در برابر نور اغلب به وضع قبلی خود باز می گردد.

 

2- کلروز Chlorosis :

به تغییر رنگ اندام های گیاه به سبز مایل به زرد ، که می تواند در اثر خمله پاتوژن یا کمبود مواد غذایی باشد. معمولا با بر طرف کردن عامل مشکل حل می شود.

در بیماری سفیدک داخلی کاهو علائم ابتدائی بیماری به صورت لکه های روشن در سطح فوفانی برگ است

 

3- ملانوز Melanose :

به قهوه ای یا سیاه شدن غده و اندام های گوشتی می گویند که در اثر بعضی از مواد متشکله بافت ها به وجود می آید. مثلا تیروزین در غده سیب زمینی ، در حالت معمولی بی رنگ است ولی اگر تحت آنزیم تیروناز قرار گیرد تبدیل به ملانین شده و به رنگ سیاه در می آید. ملانوز در بیماری قلب سیاه سیب زمینی در اثر کمبود اکسیژن عارض می شود

 

4- موزائیک Mosaic :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

ایجادلکه های زرد در متن سبز رنگ گیاه را اصطلاحا موزائیک گویند که بیشتر علامت بیماریهای ویروسی است

ویروس موزائیک خیار CMV باعث ایجاد حالت موزائیک روی برگ می شود

 

5- زخم lesion :

به لکه هایی که در اثر بیماری ایجاد، و به رنگ قهوه ای در می آیند زخم می گویند این لکه ها به دو صورت دیده می شوند 1- موضعی و 2- به هم پیوسته

 

6- روشن شدن رگبرگ ها Vein clearing :

اگر رگبرگ سفید و برگ ها سبز یا تقریبا سبز بماند به این حالت روشن شدن رگبرگ ها گویند.

 

7- زردی بین رگبرگ ها Interveinal chlorosis :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

اگر رگبرگ ها سبز و بافت بین آن ها تغییر رنگ بدهد به این حالت زردی بین رگبرگ گویند

در بیماری لکه زاویه ای خیار بین رگ برگ ها زرد وموزائیکی می شود

 

8- پلاسیدگی Wilting :

که ناشی از کمبود آب یا حمله عوامل بیماریزا به ریشه ، آوند یا سایر قسمت ها است.

در بیماری فوزاریومی گوجه فرنگی یکی از علائم بیماری پژمردگی بوته ها است

 

9- کوتلگی یا بازماندگی از رشد Stunting or Dwarfing  :

در این حالت تمام یا قسمتی از آن کوتوله می ماند که این حالت در اثر هیپوپلازی Hypoplasia یا هیپوتروفی Hpotropyبه وجود می آید

 

10- ژیگانتیسم Gigantisme :

بر عکس کوتولگی است و عبارت است از رشد بی اندازه ی اندام های گیاهی که در اثر هیپرپلازی Hyperplasia وهیپرتروفی Hypertrophy است که می تواند نتیجه عوامل غیر عادی و بیماری های باکتریایی باشد.

 

11- جاروئی شدن Witches-brooms :

در این حالت شاخه ها شکل جارویی به خود گرفته و حتی گاهی اوقات روی ریشه ها هم این حالت مشاهده می شود.

 

12- روزت Rosette :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در این حالت فاصله ی بین میان گره ها کم و برگ ها به صورت پر پشت اطراف گره ها می روید.

ویروس Curly Top Virus ایجاد روزت در خیارهای آلوده می کند و باعث کوتاه ماندن ساقه میشود.

 

13- تاولی شدن :

در این حالت بافت بین رگبرگ رشد بیش از حدی داشته و در روی پهنک به شکل طاول ظاهر می شود.

در بیماری لی شتری هلو برگ ها حالت قرمز و تاولی به خود می گیرند

 

4- غده یا گال :

در اثر تحریک سلول وعمل هیپوپلازی یا هیپرپلازی انجام می گیرد

در بیماری سرطان مو یکی از علائم بیماری ایجاد گال روی قسمت های مختلف گیاه است.

 

15- نکروز Necrosis :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

مرگ بافت گیاهی را گویند و این به معنی فرو ریختن در اثر پوسیدگی نیست در این حالت رنگ به زرد مایل به قهوه ای،قهوه ای یا خاکستری تبدیل می گردد که حالت عمومی آن قهوه ای تیره است . اگر چند شاخه یا شاخه بزرگی در اثر نکروز از بین برود این حالت را نکروز گسترده گسترده Extensive necrosis گویند. در مواقعی که بافت های نکروزه روی برگ افتاده و برگ نمای سوراخ دار پیدا کند این حالت را غربالی شدن می گویند.

در بیماری سفیدک داخلی کاهو بعد از مدتی لکه ها به هم رسیده و به صورت نکروزه و قهوه ای رنگ در می آیند

 

16- پوسیدگی Rotting :

تجزیه و متلاشی شدن بافت های گیاه به دو صورت نرم و خشک ، که حالت اول در اندام های گوشتی و آبدار اتفاق می افتد.پوسیدگی ممکن است ممکن است در هر قسمتی بروز کند که می توان موارد زیر را نام برد :

Per-emerjence damping-off مرگ گیاهچه قبل از خروج از خاک که پوسیدگی شامل تمام اندام های گیاهچه است.

Post-emejence damping-off مرگ گیاهچه بعد از خروج از خاک که پوسیدگی شامل طوقه و ساقه گیاه میزبان می شود.

Stak rot پوسیدگی ساقه، در این حالت گیاه معمولا از محل طوقه دچار پوسیدگی شده و ضعیف می گردد.

این علائم در بیماری پوسیدگی بذر ،مرگ گیاهچه،پوسیدگی ریشه که توسط شاخه  Pernosporales ایجاد میشود دیده می شود

Root rot پوسیدگی ریشه،Ear rot پوسیدگی گردن خوشه

 

17- شانکر Canker :

به قسمت های کاملا نکروزه شده ی روی شاخه یا تنه درخت که معمولا کمی فرورفته تر از بافت های اطراف بوده و مرز کاملا مشخصی با بافت های سالم دارد

در بیماری فیتیله نارنجی روی تنه ی درخت شانکر های قهوه ای ایجاد می شود

 

18- مومیایی شدن Mummification :

اگر پوسیدگی اولیه توسط قارچ باشد قارچ با اشغال بافت های میوه آن را به اندام خشک و چروکیده ای به نام مومی Mummy تبدیل می کند . مومی مقاومت زیادی نسبت به پوسیدگی در مقابل سایر میکروارگانیزم ها داشته و در بهار اندام های باروری پاتوژن بروی آن تشکیل می شود.

 

19- ریزش برگ و میوه :

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

در گیاهان پهن برگ بیمار اغلب قبل از موعد مقرر ریزش میکند . در برخی از بیماری ها ریزش شاخ و برگ علامت نهایی است و هنگامی است که آلودگی به اوج رسیده باشد.

 

20- جایگزین شدن بافت گیاه میزبان :

جایگزینی اندام مخصوصا در بیماری هایی که مستقیما گل و میوه را مورد حمله قرار میدهند که معمولا فرم زمستان گذران این حالت را دارا هستند در ضمن این مورد فقط در اثر عوامل انگلی ایجاد میشود.

موارد شماره ی یک تا هشت را می توان ایجاد رنگ غیر طبیعی در گیاهان نامید و همچنین علائم شماره های 10 تا 15 را میتوان به طور کلی تغییر شکل و رشد غیر طبیعی گیاه نامید و نیزموارد 16 تا 19 را علائمی که باعث مرگ بافت گیاه میشود  می توان دسته بندی کرد

برچسب ها

مقالات مرتبط
  • شته مو 95-04-23 22:04:47 چهارشنبه نام فارسی شته فیلوکسرای مو (انگور)...
  • زنجره مو 95-05-07 01:05:03 پنج شنبه نام فارسی زنجره مو نام...