Current PHP version: 5.6.40
دانلود آموزش ماشين هاي آماده سازي و کاشت گندم
دانلود آموزش ماشين هاي آماده سازي و کاشت گندم نمایش بزرگتر

دانلود آموزش ماشين هاي آماده سازي و کاشت گندم

دانلود آموزش ماشين هاي آماده سازي و کاشت گندم

دستگاه هاي بذركار به دو شكل خطي كار و رديف كار مي باشند و فاصلة رديفها يا خط ها 15 تا 25 بوده فاصله بذور روي خطوط در خطي كارها، الگوي خاصي ندارند و گاهي تراكم بذور در كاشت مانع رشد علف هرز شده ، ليكن در رديف كار فاصله بذور از هم معين و مشخص ( انتخابي) مي باشد و سهولت در ورود ماشين آلات درزمان داشت را امكان پذير مي سازد.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 3  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  450 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 3 امتیاز که برابر است با 450 تومان

2,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

ماشين هاي كاشت و داشت گندم

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

عمليات دستگاه بذركار:

1-    بازكردن شيار در خاك توسط شيار بازكنها ( فاروئر)
2-    توزيع بذر از داخل مخزن كه توسط سيستم مخصوص يانوار، بذور بصورت يكنواخت توزيع مي شود( موزع)
3-    انتقال بذر بداخل خاك ( لوله سقوط )
4-    پوشانيدن بذر در خاك (پوشاننده )
5-    فشردن بذر جهت تماس با خاك ( چرخ فشار)
6-  دستگاههاي بذركار به دو شكل خطي كار و رديف كار مي باشند و فاصلة رديفها يا خط ها 15 تا 25 بوده فاصله بذور روي خطوط در خطي كارها، الگوي خاصي ندارند و گاهي تراكم بذور در كاشت مانع رشد علف هرز شده ، ليكن در رديف كار فاصله بذور از هم معين و مشخص ( انتخابي) مي باشد و سهولت در ورود ماشين آلات درزمان داشت را امكان پذير مي سازد و به اشكال تكدانه كار، كپه كار و مربع كار ساخته شده است.

نكته :  براي كاشت گندم بهتر است از خطي كار استفاده گردد.

ساختمان بذركار:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

1-  مخزن : مخزن بذركار خطي كار ( كوديابذر) سراسري و يك تيكه است ( جداازهم) ولي مخزن بذور و كود در  بذركار رديفي براي هر كارنده مستقل و مجزا بوده.
2-  موزع ( توزيع كننده بذور) در خطي كارها بصورت شيار دار و چرخ دندانه ائي است وگودي و طول شيار در ميزان بذر مؤثر بوده و نيز در موزع چرخ دندانه ائي ، ابعاد دندانه  تغيير دور دوراني صفحه ، در مقدار بذر مؤثر بوده وموزع در رديف كارها بصورت صفحه اي ، پياله اي .‌چرخ انگشتي، دريچه اي ، چرخي ، زنجيره اي مي باشد.
 3- لوله سقوط ( خرطومي ، فلزي ، مارپيچي يا تلسكوپي ) انتهاي مخزن را به شيار داخل زمين مرتبط مي سازد و داراي حركت ارتجاعي با مانع داشته و اگر دستگاه فاقد لوله سقوط باشد، افتادن بذر از مخزن در حين حركت تراكتور، بذر در مكان مناسب قرار نمي گيرد.
4- شيار بازكن ها: كفشكي پله بلند براي خاكهاي سفت و كفشكي پله كوتاه براي خاكهاي نرم( جلوگيري از ريــزش خاك) بكارميرود و نيز به اشكال بشقابي، چاقوئي و چاقوئي بشقابي مي باشد.
نكتة: در بذركاري علوفه اي و يا كاشت چمن ، بدليل ريزبودن بذور آنها، عمق كاشت ناچيز است( حداكثر 5/2 سانتيمتر) لذا مي توان بذر را در سطح خاك پاشيده  سپس توسط ماله يا با كشيدن گوني آنها را به زيرخاك منتقل ساخته، اگر با ماشين بخواهيم عمل كنيم ماشيني آن بصورت مخزن يك تكه منشوري بوده كه در زير مخزن كمي عقب تر غلطكهاي يك درميان مفرس تعبيه مي شود كه باعث كوبش بذر به خاك مي گردد.

 روشهاي كاشت رديفي:

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

1-  كشت مسطح : مسطح مزرعه صاف است و كاشت بصورت خطي و قاعدتاً آبياري كم نياز داشته و در ايران رواج كمتر داشته مگر مناطق پر باران
2-  كشت روي پشته: مناطقي كه داراي زه دار و نسبتاً سرد باشد، به اين شكل كه رطوبت در داخل جويها پائين رفته تا سرما گياه را اذيت نكند و همچنيـــن مناطقي كه پر آب هستند مي توان گياه را روي پشته ها كاشت.
3-  داخل جوي: مناطقي كه خشك و كم آب هستند گياه را در داخل جوي مي كارند تا بيشتر آب را جذب نمايد و همچنين در مناطقي كه زمين شور است بدليل صعود نمك بر روي پشته ها، بهتر است گياه در داخل جوي كاشته شود.

بذرپاشها:

 در گذشته هاي نه چندان دور ، كاشت بذور با پاشش بذر با دست از كيسه اي كه به گردن زارع آويزان بود انجام مي شد كه بعد از مدتي يك صفحه پرآن در زير آن كيسه قرار دادند كه با چرخاندن آن بذور با سرعت در شعاع چند متري پاشيده مي شد. و سپس بذر پاش ماشين( تراكتوري ) صفحه اي و يا پاندولي به بازار عرضه گشت.
3 نكته مهم در الگوي پخش در بذر پاشي مهم است:
1- انحناء پره ها
2- زاويه قرار گرفتن پره ها( محل استقرار پره ها)
3- ارتفاع دستگاه از زمين.

انواع ماشين آن بصورت سوار كار ( با محور پي تي او،) كششي ( حركت دستگاه از چرخش محور چرخهاي دستگاه تأمين مي شود) موتور گـــــرد ( حركت از موتور مستقل تأمين مي گردد).
داشت:  طولاني ترين مرحله عمليات كشاورزي است و بمنظور با لا بردن توليد و بازده محصولات كشاورزي با راههاي مختلف مي باشد و مواد غذائي براي گياه از همه مهمتر، ازت، فسفر، پتاس، و آب و هوا بوده،كه فسفر و پتاس را قبل از كاشت و يا هم زمان كاشت به خاك اضافه كرده و چون ازت زود حل مي شود مناسب است بعد ازكاشت و يا مراحل مختلف رشد گيــاه ( كود سرك) اضافه نمود.

 مسئله مهم در داشت وجود علفهاي هرز و آفات و حشرات است كه موجب از بين بردن مواد غذائي خاك و نيز افت كمي و كيفي محصول را بهمراه داشته كه موارد لازم در اين مرحله عبارتند از:
1-    كنترل علف هاي هرز( مكانيكي، شيميايي)
2-    كنترل حشرات ( شيميايي ، بيولوژيكي)
3-    كودپاشي ( شيميايي ، دامي)
4-    آبياري ( كرش، نشتي، تحت فشار)
5-    سله شكني و تنك كني

با عمليات وجين كاري كه بادفع علفهاي هرز انجام مي شود بمنظور سست نمودن لايه سطحي خاك، جهت نفوذ رطوبت بوده و نيز با عمل قطع لوله هاي مؤئين در خاك، رطوبت موجود حفظ مي شود ، ماشين  آن بنام كليتواتور داراي تيغه هاي پنجه غازي و بيلچه اي است.
 جهت مبارزه با علفهاي هرز در اطراف گياه اصلي ، 3 نكته مهم را با ماشين رعايت نمود: كنترل مسيرحركت حين رانندگي تراكتور، استفاده از تيغچه هاي نيمه و اتصال حائل يا سپر.
 بذر  فشان يا كودپاشي ادوات تأمين مواد غذايي براي گياه ( كود پاشي همانند ادوات بذركار مي باشند: ) ( كود را در سطح مزرعه بر اثر نيروي گريز از مركز بصورت پران پاشيده مي شود. كودكارها( كود توسط موزع و لوله سقوط در دل خاك قرار مي گيرد)
كود ريز ( همانند كودكارها بوده و فاقد لوله سقوط وموزع مي باشد و كود مستقيماً از سوراخ مخزن در روي سطح خاك مي ريزد.

نكتة مهم:  در كودپاشي الگوي پخش مهم است كه اگر رعايت نشود، عمل همپوشاني براي هر رفت و برگشت در مزرعه كامل نبوده و يا اينكه ، همپوشاني تكرار مي گردد ( مصرف بيش از حد) و به عبارتي در سطح زمين ناهمواري هائي مشاهده مي شود كه دو تنظيم بايد انجام شود:
1-     تنظيمات طبق دستورالعملهاي دستگاه
2-  با انجام روش آزمايشي مزرعه اي ضمناً در يكنواختي توزيع كود، ارتفاع دستگاه از سطح زمين و سرعت شعاع پرتاب را نيز مراعات كرد.

سمپاش ها يا پاشنده ها: كـــود يا سم را بصور مايع يا پودري مي پاشند و از مواد شيميايي براي كنترل علف هرز و مبارزه با آفات استفاده مي شود.
1-  مايع پاشها: دستي ( اندازه هاي مختلف از امشي خانه تاتلمبه هاي دستي در گلخانه ها) - موتوري ( پشتي ، زنبه اي ، تراكتوري )
2-     گردپاشها ( بيشتر در باغات و درختان)
3-     گاز پاشها( بيشتر در جاهاي سرپوشيده)
4-  گاهي براي مبارزه با دفع علفهاي هرز از كلتيواتور استفاده نمي شود ، بلـــــكه با شـعله افكني ( سمپاشي پشتي ) ، آنها را از بين مي برند به اين خاطر كه اولاً بذور بعضي از علفهاي هرز براحتي  بر اثر مواد شيميايي از بين نمي روند. حتي اگر خود گياه از بين رود ثانياً بعضي از گياهان هرز مثل مرغ پس از خشك شدن و يا با مبارزه شيميايي از بين رفته ولي ريشه شان در خاك باقي مانده كه با سوزاندن موجب از بين رفتن آن مي گردد.

در سمپاشي با تراكتور ( داراي تيريابوم افشانك) نيز الگوي پخش مهم بوده :

1-    استقرار افشانك در روي بوم ( زاويه دار يا مستقيم)
2-    فاصله بين افشانكها
3-    ارتفاع تير يا بوم افشانكها از زمين
نكته:  اگر هنگام كار پاشش انجام نگرفت، سوپايهاي دستگاه را بازرسي نمود. و در خاتمه هر عمليات سمپاشي دستگاه را تميز و شستشو نمود،و قطعاتي كه نياز به روغن كاري دارد روغن كار نمود.
نویسنده: حجت دمیرچی

برچسب ها