ترجمه مقاله تیمار حرارتی برای دفع آفات انبارهای خالی غلات نمایش بزرگتر

ترجمه مقاله تیمار حرارتی برای دفع آفات انبارهای خالی غلات

تیمار حرارتی برای دفع آفات انبارهای خالی غلات

Heat treatment for disinfestation of empty grain storage bins

جزییات بیشتر

48,000 تومان بدون مالیات.

مشخصات

عنوان مقاله Heat treatment for disinfestation of empty grain storage bins
ترجمه عنوان مقاله تیمار حرارتی برای دفع آفات انبارهای خالی غلات
تعداد صفحات 8
زمان تحویل ترجمه سه روز پس از خرید

اطلاعات بیشتر

ترجمه چکیده ی این مقاله:

یک جایگزین برای سموم تدخینی و حشره کش ها جهت کنترل حشرات محصولات انباری در انبارهای خالی ذخیره غلات قبل از پر کردن انبار استفاده از تیمارهای حرارتی است، که در آن دما به سرعت تا حداقل 50 درجه بالا می رود و برای 2 تا 4 ساعت در این دما باقی می ماند.

اثربخشی تیمار حرارتی در انبارهای خالی ذخیره غلات برای پنج سیستم تیمار حرارتی الکتریکی و پروپان صنعتی از طریق اندازه گیری دمای هوا و مر گ و میر Tribolium castaneum، شپشه قرمز آرد، Sitophilus  oryzae، شپشه برنج، و Rhyzoperta dominica، سوسک کشیش که در فواصل زمانی مختلف در معرض قرار گرفته بودند ارزیابی شد.یازده مکان، شش مکان در بالا و پنج مکان در کف زمین که خشک بود با استفاده از شن و ماسه هایی که در ابتدا حشرات بالغ زنده به آنها افزوده شده بود به منظور اندازه گیری دما و مرگ و میر سه گونه حشره تحت نظر قرار گرفتند.

داده ها به طور جداگانه برای هر یک از سیستم های حرارتی با توجه به موقعیت مکانی طبقه و فاصله زمانی به عنوان فاکتورهای موثر اصلی در مرگ و میر حشرات بررسی شد.

بخاری پروپان با خروجی بالا (29 کیلو وات)مرگ و میر 100 درصد را در 2 ساعت برای هر سه گونه حشره در تمام مکان های مورد آزمایش به وجود آورد. سیستم بخاری مجرایی الکتریکی (18 کیلو وات) هنگامی که از یک سیستم توزیع داخلی حرارت استفاده شد نیز مرگ و میر 100 درصد را در تمام مکان های مورد آزمایش پس از 40 ساعت را به وجود آورد. سه سیستم دیگر مرگ و میر کمتر از 100 درصد را به وجود آوردند.

برچسب ها