Current PHP version: 5.6.40
دانلود فیلم آموزشی 1- پرورش ملکه زنبور عسل 2- تبدیل کندوی سنتی به صنعتی 3- پرورش زنبور عسل 1 و 2
دانلود فیلم آموزشی 1- پرورش ملکه زنبور عسل 2- تبدیل کندوی سنتی به صنعتی 3- پرورش زنبور عسل 1 و 2 نمایش بزرگتر

دانلود فیلم آموزشی 1- پرورش ملکه زنبور عسل 2- تبدیل کندوی سنتی به صنعتی 3- پرورش زنبور عسل 1 و 2

 دانلود فیلم آموزشی 1- پرورش ملکه زنبور عسل 2- تبدیل کندوی سنتی به صنعتی 3- پرورش زنبور عسل 1 و 2

در کندوهای معمولی با قوی ترین جمعیت ها ( و روشهای متداول ) می توان سالیانه حداکثر 3 بار پشت سر هم و هر بار حدود 30 عدد ملکه تولید نمود که سالیانه 90 تا 100 ملکه از هر کندو می شود.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

تولید دائمی ملکه زنبور عسل _ روش سوئدی

در کندوهای معمولی با قوی ترین جمعیت ها ( و روشهای متداول ) می توان سالیانه حداکثر 3 بار پشت سر هم و هر بار حدود 30 عدد ملکه تولید نمود که سالیانه 90 تا 100 ملکه از هر کندو می شود. پس از آن باید ملکه را به کندویش برگرداند و یا به جمعیت ملکه تازه و جفتگیری کرده ای داد تا روال زندگی عادیش را که مدتی ( بدلیل تولید ملکه زنبور عسل ) مختل شده بود از سر گیرد. در غیر این صورت پس از مدتی کارگران شروع به تخمگذاری می کنند که از تخمهایشان تنها زنبورهای نر بوجود خواهند آمد و چنین جمعیتی را معمولا از بین رفته باید دانست.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

به منظور احتراز، روش جدیدی پیشنهاد می گردد ( متد سوئدی ) که به کمک آن می توان از هر جمعیت به تعداد خیلی زیاد تر و در تمام سال که گرمای هوای محیط اجازه دهد و شهد گرده گل به اندازه کافی وجود داشته باشد ملکه تولید نمود. هرگاه در طبیعت شهد و گرده گل کم بود به کمک تغذیه مصنوعی هم می توان به همان هدف رسید.

به قرار زیر از کندوی بزرگ یک طبقه ای که دو برابر کندوی معمولی و با 20 قاب است استفاده می گردد. زنبورهای یک جمعیت خیلی قوی را داخلش می ریزند. ملکه را وسط کندو همراه 2 شان کاملا خالی از عسل و گرده گل و لارو گذاشته و دو طرف شانها دو عدد پنجره و ملکه می گذارند به طوریکه وی به هیچ وجه نتواند از آنها عبور کرده و به نقاط دیگر کندو برود و همه امکانات فعالیت و تخمگذاریش به همین 2 قاب خالی محدود گردد. ولی زنبورهای کارگر می توانند از پنجره ها عبور نموده و به ملکه دسترسی داشته باشند و وی را تغذیه نمایند. هرگاه جمعیت خیلی قوی نبود با آویزان کردن شانهائی با لاروهای سربسته ولی بدون زنبورهایی که رویشان نشسته اند از سایر جمعیتها به داخلش جمعیت را تقویت می نمایند. ملکه ناچار است تنها در همان 2 شان خالی تخمگذاری کند شانها را پس از تخمگذاری فوری برداشته داخل کندوهای دیگر آویزان می کنند تا بقیه رشدشان را آنجا ادامه دهند و باز هم فورا با 2 عددشان خالی دیگر 2 عدد شان برداشته را جایگزین می نمایند تا ملکه امکان ادامه تخمگذاری را داشته باشد. این کار را مرتبا و دائما با کنترل دقیق ادامه می دهند یعنی به محض اینکه ملکه داخل شانها کاملا تخمگذاری نمود آنها را به کندوی دیگر انتقال داده و به جایشان 2 عدد شان خالی بین 2 پنجره ملکه آویزان می کنند.

شانهای منتقل شده را در کندوی تازه آنقدر باقی می گذارند تا پس از چند روز کارگران سر سلول هایشان را به تدریج با موم بپوشانند. آنگاه آنها را دوباره به کندوی بزرگ بر می گردانند تا پس از چند روز زنبورهایش تولد یافته و لارهای که در سلول های ملکه در حال رشدند را تغذیه نمایند ولی این بار خارج از فاصله بین 2 پنجره ملکه در نقطه ای مناسب و پر از زنبور آویزان می شوند. شانهای با سلولهای سربسته را می توان و اغلب حتی باید از سایر جمعیت ها هم به تعداد مورد لزوم و مداوم برداشته داخل کندوی بزرگ آویزان کرد تا زنبورهایشان پس از تولد بتوانند به پرستاری لاروهای که قرار است تبدیل به ملکه شوند بپردازد. انتقال شانها با سلولهای سربسته باید در تمام فصل های که در کندوی بزرگ ملکه تولید می شود ادامه داشته باشد تا همیشه به تعداد کافی زنبورهای پرستار برای تغذیه لاروهای ملکه وجود داشته باشد.

قابهای پیوند را پس از پیوند کردن لاروهای از جمعیتهای پر محصول و آرام به داخل سلول هایشان در کندوی بزرگ آویزان می کنند تا به وسیله زنبورهای پرستار خوب تغذیه شود. این قابها اینقدر در کندو باقی خواهند ماند تا سر سلولهای ملکه شان وسیله کارگران با موم بسته شود. آنگاه آنها را بیرون آورده هر یک از سلولهای سربسته ملکه را داخل یک قفسه ملکه می گذارند.
 
تعداد 16 تا 20 عدد شان را داخل یک قاب پرورش ملکه در طبقه دوم یک کندوی قوی و دو طبقه آویزان می کنند تا ملکه ها با استفاده از گرمای  35 درجه داخلی کندو و یکی پس از دیگری تولد یابند. در کندوی دو طبقه بجای یک قاب پرورش ملکه می توان 2 یا 3 قاب هم آیزان کرد. در کندوی بزرگ هم بسته به قدرت جمعیت به جای 2 قاب پیوند می توان 3 یا 4 قاب پیوند آویزان کرده و به محض بسته شدن سرسلولهای ملکه قابها را به کندوهای 2 طبقه انتقال داد و فوری به جایشان دوباره قابهای پیوند با سلولهای سرباز پیوند شده با لارو آویزان کرد و این کار را سالیانه تا اوایل فصل نرکشی ادامه داد. لاروها را معمولا در سلولهائی پلاستیکی و یا سلولهائی که مصنوعا با موم درست شده اند پیوند می کنند.

تولید ملکه زنبور عسل با روش های طبیعی

یکی از رموزموفقیت زنبورداران داشتن کلنی های باکیفیت خوب است. کیفیت کلنی زنبورعسل اساسا به خصوصیات فیزیکی وژنتیکی ملکه آن بستگی دارد.لذا برای بهره برداری هرچه بیشتر ازکلنی های زنبورعسل باید همیشه ملکه آنها جوان،بارور وبا خصوصیات فیزیکی وژنتیکی  بسیار خوب باشد. تامین وتولید ملکه ی خوب  مستلزم داشتن اطلاعات وتجربه کافی ازاصول پرورش ملکه می باشد.  کلنی خوب که قصد تکثیر نژاد آن را داریم باید شرایط زیررا داشته باشد: 1- تولید محصولات  کلنی بالا باشد 2- کلنی باید آرام بوده و کمتر نیش بزند . 3- رشدکلنی دربهارسریع باشد. 4- زمستان گذرانی خوبی داشته باشد.(با ذخیره کم زمستان را سپری کند) 5- قدرت تخم ریزی ملکه بالا ،تخم ریزی منظم و درصدخویشاوندی پایین باشد. 6- مقاوم دربرابر آفات و بیماریها 7- عدم تمایل به بچه دهی 8- شان سازی کلنی بالا باشد. 9- تمایل به غارتگری نداشته باشد. نکته: رعایت تمامی اصول بالا مستلزم بررسی ومطالعه دقیق کلنی ها ی شاهد به مدت طولانی میباشدکه این کارعمدتا توسط کارسناسان ومتخصصین امرصورت می گیرد.لذا زنبورداری که قصدتولیدملکه به تعداد کم را دارد تنها رعایت اصول یک و دو کافی است.  تولید ملکه  به روش طبیعی به دو صورت انجام می گیرد:  1- تولید ملکه با استفاده از سلول های طبیعی   2- پرورش ملکه تحت شرایط کنترل شده   1- تولید ملکه با استفاده از سلول های طبیعی درداخل کندوی زنبور عسل وبه طور طبیعی زنبورها درسه حالت سلول ملکه ساخته واقدام به پرورش ملکه می نمایند: 1- موقعی که کلنی می خواهد بچه تولید کند.دراین حالت معمولا تعداد زیادی سلول ملکه درحاشیه شان ها ساخته شده وملکه درآن ها تخم گذاری می کند.ملکه های پرورش یافته از این گونه سلول ها معمولا دارای کیفیت خوبی هستند. 2- موقعی که ملکه کلنی پیرشده ویا به دلایل مختلف راندمان  و عملکرد خوبی نداشته باشد.تعدادسلول ها در این حالت محدود بوده وکمتر از 7-6 عدد درتمام کندو است. این گونه ملکه های پرورش یافته نیز ازکیفیت خوبی برخوردار خواهند بود. 3- درمواقعی که ملکه کندو به علل مختلف کشته شده وکلنی مجبور است به طور اظطراری ملکه جدیدی برای خود پرورش دهد.دراین صورت تعدادی ازسلول های کارگرها تغییرشکل یافته وآنرا به سلول ملکه تبدیل می نمایند.نمی توان مطمئا بود که کیفیت ملکه ها خوب است. درهرکدام ازاین مواقع که سلول های ملکه سربست شدند تنها یک الی دوسلول درشت وبزرگ را باقی میگذاریم وما بقی را  ازسطح شان ها بریده ویاهمراه با شان به کندوها ی بدون ملکه و یا کندوچه های باروری ملکه می دهیم. 2- پرورش ملکه تحت شرایط کنترل شده(سلول های طبیعی ملکه تحت کنترل زنبوردار) 1-استفاده از قاب حاوی لارو و تخم در این روش ابتدا کلنی را یتیم میکنیم و تمامی قاب های تخم و لارو را از کلنی بدون آن که زنبوری روی آن نشسته با شد به کلنی های دیگری می بریم سپس از کلنی های انتخاب شده که دارای خصوصیات بهتری هستند یک قاب حاوی لاروهای بسیارجوان  برداشته و داخل کندوی قبلی که یتیم کرده ایم می گذاریم وبعد از مدتی سلول های ملکه در روی این قاب تشکیل می شود ولی در این روش هم ملکه های خوبی به وجود نمی آید زیرا کلنی از لارو های پیر تر استفاده میکند. 2- برش کمانی :در این روش نیز یک کلنی قوی باید یتیم شود و تمامی قاب های تخم و لارو را از کندو خارج و به کندو های دیگر انتقال داده شود  و در مقابل باید قاب های شفیره از کندوها ی دیگربگیریم  وبه این کلنی بدهیم وسپس از کلنی های انتخاب شده که دارای خصوصیات بهتری هستند یک قاب حاوی لاروهای بسیارجوان برداشته  و آن  را با چاقویی تیز و داغ یک برش کمان دار در زیر قاب ایجاد می کنیم و قاب را در وسط کندو قرارمی دهیم. بعد از 5 روز از کلنی بازدید می کنیم تا ازمیزان موفقیت کارخود مطلع شویم.بعداز 10روزکه سلول های ملکه سربست شدند آن ها رااز شان جدا کرده وبه کندوهای بی ملکه یا کندوچه ها می دهیم  .البته موقع بریدن وجدا کردن سلول ملکه باید دقت شودکه به سلول ملکه آسیبی نرسد . 3- روش موزاییک کاری :در روش موزاییک کاری لازم نیست قاب لارو را برش داد بلکه باید قاب خالی را برش داد و سپس   یک قاب که حاوی  تخم است را برداشته  و آن را  در ابعاد3*5 بریده و به صورتی که تخم به طرف پایین عمود است  و از موم مذاب  برای چسباندن استفاده کنید ومابقی کا رها مانند روش برش کمانی است . به لیس: درتمامی روش های بالا تعداد تولیدملکه بسیارمحدود است وتنها نیاز زنبورستان خود رابرطرف می کند ومهم اینکه بریدن شاخون ها وانتقال آن ها کاری سخت ومستلزم دقت وصرف زمان زیادی است .همچنین در اکثراین موارد(به عیر ازیکی دو مورد) ملکه های با کیفیتی تولید نمی شود. شرکت یگانه زاگرس تولید کننده ملکه های با کیفیت از نژادهای ایرانی وکارنیکا و بارورکردن آن ها با دستگاه تلقیح مصنوعی وهمچنین فروش کلنی های زنبورعسل باکیفیت.

تبدیل کندوی سنتی به صنعتی

زنبورداری از زمان قدیم در نقاط ایران به صورت بومی و سنتی وجود داشته است. بیشتر روستاییان زنبورداری را به عنوان حرفه فرعی در نظر می گرفتند. با گذشت زمان زنبورداری مدرن و پیشرفته جایگزین سیستم سنتی شد و این تحول موجب افزایش تولید در صنعت زنبورداری گردید.
هدف از تبدیل کندو انتقال جمعیت زنبور عسل از کندوهای بومی و قرار دادن آن ها به داخل کندوهای امروزی است. این کندوها بر خلاف کندوهای سنتی دارای قاب های متحرک هستند …

پرورش زنبور عسل

از چه زمانی و چگونه زنبورداری را شروع کنیم؟

در پاسخ باید گفت که کار شما از زمستان شروع می شود؛در طول زمستان شما بایستی کتابها و مطالب مربوط به زنبورداری را مطالعه کنید تا اطلاعاتی را در مورد زنبور عسل و زنبورداری فرا بگیرید و شناختی را هر چند جزئی در مورد این موجود به دست بیاورید.
 
پس از این شما باید به فکر تهیه کندوی مورد نیاز خود باشید.
 
 چه زمانی باید کندوی مورد نیاز را خریداری کرد و در این مورد چه مواردی را بایستی مد نظر قرار داد و برای شروع با چه تعداد کندو بایستی شروع کرد؟
 
 کندو را بایستی در فاصله بین اواخر زمستان تا اوایل بهار یعنی اسفند تا فروردین خریداری کرد چون در این زمان کندو زمستان را پشت سر گذاشته و جمعیت موجود جمعیت اصلی شما می باشد.
 
باید توجه داشت که نبایستی هیچ گاه کندو را در پاییز خریداری کرد چون در این هنگام جمعیت ما یک جمعیت کاذب است و در زمستان تعدادی از این تعداد تلف می شوند.
 
 پس کندو را بایستی در فاصله بین اسفند تا فروردین انجام داد.
 
 مواردی را که باید مد نظر قرار داد اول از همه سلامت ملکه است ملکه بایستی سرحال و سرزنده و فعالیت آن هم در حد مطلوب باشد به طرز راه رفتن ملکه توجه کنید چون در صورتی که ملکه به خوبی نتواند راه برود قادر نخواهد بود به طور کامل روی کادر راه رفته و تخم ریزی کند.
 
 مورد دوم تخم ریزی ملکه است که در این هنگام بایستی فعالیت خود را شروع کرده و تخم ریزی آن مرتب باشد چون تخم ریزی نا مرتب نشانه پیری یا بیماری ملکه است.
 
 مورد بعدی جمعیت کندو است که بایستی در حد هشت کادر جمعیت داشته باشد یعنی زنبورها پشت و روی هشت کادر را پوشانیده باشند.
 
 برای شروع بایستی از سه کندو شروع کرد البته می توان با تعداد بیشتری نیز شروع کرد ولی این تعداد تا فراگیری تمام فوت فنهای کار می تواند به خوبی به شما کمک کند.
 
هیچ گاه از این تعداد کمتر شروع نکنید چون در صورتی که کندویی به کمک نیاز داشته باشد بتوان از دیگر کندوها برای تقویت آن استفاده کرد و در صورتی که از این تعداد کمتر باشند در هنگام ضعف یکی از کندوها از دست شما کاری برنمی آید و نتیجتا شما از این کار دلسرد می شوید.

برچسب ها