دانلود آموزش کاشت، داشت و برداشت گلرنگ نمایش بزرگتر

دانلود آموزش کاشت، داشت و برداشت گلرنگ

دانلود آموزش کاشت، داشت و برداشت گلرنگ

گلرنگ براي جوانه زني و سطح سبزي مناسب نياز به بستر بدون کلوخ با رطوبت کافي دارد. در زراعت گلرنگ به سهولت مي توان از مكانيزاسيون معمول درغلات بهره برد، اما به دليل وجود ريشه عميق، شخم با گاو آهن هاي قلمي و زيرشكن براي شكستن طبقات نفوذ ناپذير رس يا لايه هاي جانبي در ناحيه ريشه، توصيه مي شود.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 2  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  300 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 2 امتیاز که برابر است با 300 تومان

1,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

كشت گلرنگ

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

گلرنگ با خصوصيات مطلوب زراعي نظير مقاومت نسبي به شوري خاك و خشكي هوا، مقاومت بالا به سرماي زمستانه ( تيپ پاييزه ) وجود روغني مطلوب با بيش از 90   درصد اسيدهاي چرب غير اشباع بخصوص اسيد لينولئيك، همواره به عنوان يك دانه روغني با ارزش مطرح بوده است .
كشت اين گياه روغني اخيراً در كشور افزايش يافته و در راستاي آن تحقيقات اين گياه روغني نيز  براساس دستيابي به ارقام پرمحصول، پرروغن، بي خار و مقاوم به سرما در حال گسترش است . در ذيل به نكات مهم زراعت گلرنگ اشاره مي گردد :


خـــاك :

گلرنگ براي جوانه زني و سطح سبزي مناسب نياز به بستر بدون کلوخ با رطوبت کافي دارد. در زراعت گلرنگ به سهولت مي توان از مكانيزاسيون معمول درغلات بهره برد، اما به دليل وجود ريشه عميق، شخم با گاو آهن هاي قلمي و زيرشكن براي شكستن طبقات نفوذ ناپذير رس يا لايه هاي جانبي در ناحيه ريشه، توصيه مي شود. در مناطقي كه رطوبت عامل محدود كننده است، هدف عمليات كشت بايد در جهت حداكثر مقدار رطوبت درخاك باشد. براي توليد اقتصادي استفاده از شخم مناسب وادواتي نظير ساب سويلر و چيزل جهت رشد مطلوب ريشه در مناطقي كه وضعيت فيزيكي خاك مناسب نمي باشد، از اهميت بالائي برخوردار است. خاكهاي اسيدي ممكن است خسارت حاصل ازپوسيدگي فوزاريومي ريشه راافزايش دهد، زيرا اسيديته خاك، باعث توسعه شكل هاي بيولوژيكي اين قارچهــــا مي شود.
براي دستيابي به تهيه بستري مناسب براي کشت بذر، به ترتيب انجام عمليات : شخم، ديسك، ماله، كودپاشي، پخش علف كش (ترفلان) و اختلاط كود و علف كش با خاك توسط يك ديسك سبك، ضروري است. گلرنگ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع  مي شود در محلي نزديك داغ آب كشت مي شود.
بذوربايد حداقل 24 ساعت قبل ازكشت باقارچ كش های مخلوط بنومیل- مانکوزب  آغشته شوندتا قارچ كش با نفوذ به شكافهاي كوچك وتركهاي پوسته بذر و هاگ هاي قارچي تاثير بهتري داشته باشد.
گلرنگ در مقابل شوري خاك تقريباً مقاوم است و براحتي  EC  حدود  7  ميلي موس بر سانتيمتر را تحمل مي نمايد، ولي در طول دوره خروج گياهچه نسبت به شوري حساسيت دارد و به همين لحاظ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي شود بذر گلرنگ را بايد در محلي نزديك داغ آب كشت نمود .


زمان كاشت و ارقام مناسب :

1-    مناطق گرم : ( خوزستان، جيرفت، ايرانشهر، بوشهر )
كشت ارقام بهاره گلرنگ در مناطق گرم را مي توان براساس زمان شروع بارندگي هاي پاييزه و شيوع بيماري هاي قارچي ا زقبيل فيتوفترا، سفيدك سطحي در منطقه و حمله آفاتي نظير مگس گلرنگ،عدم همزماني دوره گلدهي با درجه حرارت هاي بالا تنظيم نمود، براساس آزمايشات صورت پذيرفته مطلوب ترين تاريخ كاشت گلرنگ  در مناطق گرم،‌نيمه دوم آذرماه در نظر گرفته شده است . آخرين بررسي ها برروي لاين هاي  پيشرفته گلرنگ نشان داده است كه رقم گلدشت مناسب  كشت پائيزه در مناطق گرم و لاين صفه مناسب كشت بهاره در مناطق معتدل سرد  كشور مي باشد مناسبترين زمان كاشت ارقام فوق اواسط تا اواخر آذرماه(مناطق گرم) واواخر اسفندماه تا اوايل فروردين ماه(مناطق معتدل سرد) مي باشد،مطلوب ترين فاصله رديف و فاصله بوته در رديف براي هر دو لاين به ترتيب50 و 5 سانتي متر وميزان بذر مصرفي نيز حدود 25-20 كيلوگرم در هكتار توصيه مي گردد.
 
2- مناطق معتدل سرد و سرد استانهاي : ( تهران،  فارس، كرمانشاه، خراسان، اصفهان، آذربايجان شرقي،  زنجان، كردستان، مركزي )
الف : كشت پاييزه :
كشت ارقام پاييزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد بايد طوري تنظيم شود كه بوته ها قبل از سرماي شديد زمستانه به حالت روزت ( 8 برگه ) رسيده باشند . آزمايشات نشان داده است كه بهترين زمان كاشت گلرنگ در مناطق فوق اواسط شهريور ماه تا اواخر مهرماه مي باشد .رقم  جديد پديده |مناسبترين رقم جهت كشت در مناطق كرج، قم، ورامين،  داراب   اسلام آباد،اصفهان، تبريز، زنجان، كردستان، اراك ،خراسان مي باشد.
ب : كشت بهاره :
كشت ارقام بهاره در مناطق معتدل سرد و سرد براساس زمان سپري شدن سرماي زمستانه و زمان شروع و پايان بارندگي هاي بهاره تنظيم مي شود . بررسي ها نشان داده است كه مطلوب ترين تاريخ كاشت در مناطق فوق اواخر اسفند ماه تا اواخر فروردين ماه مي باشد و از مناسب ترين   ارقام جهت كشت در مناطق معتدل سرد و سرد نيز مي توان به ارقام گلدشت،محلی اصفهان و صفه اشاره نمود، لاين هاي فوق  قابليت  كشت تابستانه در مناطقي از استان اصفهان را  نيزدارا مي باشد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

كود مورد نياز :

گلرنگ در طول دوره رشد رويشي به كود ازته احتياج دارد، اما بايد دقت شود كه استفاده بيش از حد از كود هاي ازته نه تنها باعث افزايش عملكرد دانه نميشود بلكه موجب كاهش ميزان روغن دانه نيز مي گردد.نياز گلرنگ به فسفر در حد متوسط است و در صورتيكه در كشت قبلي كود فسفره مصرف شده باشد، بايد از اضافه نمودن كود هاي فسفره به خاك تا حد امكان اجتناب نمود، ولي به هر حال وجود فسفر در مراحل اوليه (پس از جوانه زني) باعث رشد سريع گياه و كاهش تراكم علف هاي هرز مي گردد.مصرف بيش از حد كود هاي شيميائي در مناطقي كه فصل رشد كوتاه مي باشد باعث افزايش تعداد غوزه وبالطبع افزايش دوره گلدهي ميگردد كه در صورت همزماني با درجه حرارت هاي بالا،كاهش عملكرد را به دنبال خواهد داشت.
كود مورد نياز گلرنگ را مي توان به صورت زير توصيه نمود:
75 كيلوگرم ازت خالص از منابع كودي اوره و فسفات آمونيوم
50 كيلوگرم ازت خالص به صورت سرك در مرحله ساقه دهي از منبع كودي اوره
25 كيلوگرم ازت خالص به صورت سرك در مرحله غنچه دهي از منبع كودي اوره
50 كيلوگرم فسفر از منبع كودي فسفات آمونيوم
مصرف كودهاي پتاسه به جز در مناطقي كه كمبود اين ماده غذايي جدي است، ضرورتي ندارد.
توجه : پس از آزمون خاك مقادير موجود در خاك از ميزان توصيه شده كسر گردد .


مقدار بذر و تراكم مناسب :

از عوامل مهم موثر بر ميزان بذر و تراكم مناسب در كشت گلرنگ مي توان به زمان كاشت، نوع رقم، عمق كاشت، ساختمان خاك و ميزان كود مصرفي و وضعيت آب و هوائي منطقه اشاره نمود، به طور مثال كشت با تراكم بالا سبب نازكي ساقه ها وشكستن و يا به عبارتي ورس در برابر باد هاي شديد خواهد شد، بدين ترتيب در مناطقي كه باد هاي فصلي از يك سمت مي وزند معمولا فاصله بوته ها را بيشتر و فاصله رديف ها را كمتر در نظر ميگيرند تا ضمن افزايش مقاومت در برابر باد هاي شديد، ميزان رطوبت بين بوته ها  كاهش يافته و در نتيجه از شيوع بيماري ها جلوگيري به عمل آيد.
 با توجه به موارد فوق و بررسي هاي انجام شده مي توان نتيجه گيري نمود كه در كشت بهاره مناسب ترين ميزان بذر مصرفي  30-25  كيلوگرم در هكتار و مطلوب ترين فاصله رديف ها   40-30  سانتي متر و بهترين فاصله بين بوته ها  5  سانتي متر مي باشد .
با توجه به رشد رويشي بالا در ارقام پاييزه، معمولاً فاصله بين رديف ها 50 سانتي متر، فاصله بين بوته ها 5  سانتي متر و ميزان بذر مصرفي  25-20  كيلوگرم در نظر گرفته مي شود .

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

آب مورد نياز :

گلرنگ به علت دارا بودن ريشه عميق قادر است رطوبت را از اعماق  4-3  متري خاك جذب نمايد، اما بايد توجه داشت كه اين گياه به آبياري بيش از حد در اوائل رشد حساس است و باعث افزايش بيماري فيتوفترا مي گردد، در چنين مواردي استفاده از واريته هاي مقاوم، كشت به صورت جوي و پشته، اجتناب از ايستابي آب در هواي گرم  توصيه ميشود. به طور كلي آبياري در مراحل بعد از كشت، جوانه زني، رشد سريع ساقه، غنچه دهي، گلدهي (دو مرحله )، دانه بندي ضروري است ( هفت نوبت ) و اين تعداد براساس زمان كشت، نوع رقم، منطقه كشت، ساختمان خاك، كود مصرفي، تا 10 نوبت نيز افزايش مي يابد .

 

كنترل علف هاي هرز :

1-    كنترل شيميايي
استفاده صحيح از سموم شيميائي  به نوع علف هاي هرز، شرائط آب و هوائي منطقه ونوع رقم بستگي دارد.در مبارزه شيميائي با علف هاي هرز مزارع گلرنگ سم ترفلان پس از عمليات شخم و قبل از كاشت به ميزان 5/2  ليتر در هكتار و سم گالانت(5/2  ليتر در هكتار)پس از كاشت جهت مبارزه با علف هاي هرز نازك برگ توصيه مي شود.  
2-    كنترل زراعي :
مبارزه مكانيكي  با علف هاي هرز مزارع گلرنگ، از شروع رشد اوليه  تا  مرحله اي كه گياه به ارتفاعي حدود 15-10  سانتي متر ميرسد، از اهميت بالائي برخوردار است. گلرنگ در مرحله  روزت به رشد علف هاي هرز حساس است  به همين منظور تعيين تاريخ مناسب كاشت بخصوص در ارقام بهاره باعث كاهش دوره روزت و در نتيجه كاهش رشد علف هاي هرز       مي گردد.عدم مبارزه با علف هاي هرز در مراحل پاياني رشد نيز سبب اختلاط بذور علف هاي هرز و بذور گلرنگ در مخزن كمباين خواهد شد.
افزايش بيش از حد دفعات مبارزه مكانيكي باعلف هاي هرز  به دليل خسارات احتمالي به ريشه گياه،توصيه نميشود. استفاده از پنجه غازي يا كولتيواتور سبك در مرحله اي كه گياه ارتفاعي حدود 15-10  سانتي متردارد بسيار مناسب است .


آفــــات :

مگس گلرنگ از جمله مهمترين آفاتي است كه به گلرنگ حمله مي كند، حشره ماده تخم هاي خود را به رنگ قهوه اي پررنگ در پايين براكته هاي غوزه هاي جوان قرار مي دهد و لاروهاي حاصل از تفريخ از غوزه هاي گياه تغذيه مي كنند و غوزه هاي صدمه ديده به صورت لهيده ديده مي شوند . بهترين زمان مبارزه در مرحله غنچه دهي و به محض مشاهده مگس در مزرعه است وطي آن از سموم سيستميك نظير متاسيستوكس ( 2 در هزار )‌ و ديازينون ( 2 در هزار )‌استفاده به عمل مي آيد .


بيماري هاي مهم گلرنگ :

1-    لكه برگي :
اين بيماري در اكثر مناطق كشت گلرنگ مشاهده مي شود . قارچ عامل بيماري در شرايط مطلوب توسعه و روي ساقه و برگ و براكته ها فعاليت مي نمايد و باعث ايجاد لكه هاي قهوه اي رنگ مي‌گردد كه در صورت پيشرفت، اين لكه ها به هم پيوسته و برگ ها را كاملاً خشك مي‌ نمايد .
ايجاد واريته هاي مقاوم بهترين راه حل مبارزه با اين بيماري است .
2-    سفيدك دروغي :
قارچ عامل اين بيماري برگ ها را مورد حمله قرار مي دهد و سطح زيرين آنها را توده سفيد رنگ قارچ مي پوشاند كه باعث خشكيدن و از بين رفتن برگها مي گردد . اين بيماري در شرايط رطوبتي گسترش مي يابد، مبارزه با اين بيماري نيز بسيار مشكل بوده و در مناطق آلوده بايد از واريته هاي مقاوم استفاده نمود .
3-    سفيدك سطحي :
اين بيماري معمولاً در اواخر فصل زراعي شيوع پيدا مي كند و در صورت حمله قارچ اين بيماري لكه هاي كوچك سفيد رنگ روي برگها و ساقه گياه ديده مي شود كه از به هم پيوستن آنها تمام گياه از پوشش سفيد رنگي برخوردار مي شود. با اين بيماري مي توان با سموم گوگردي مبارزه نمود .


بــرداشـــت دانه :

گلرنگ را مي توان به آساني با كمباين غلات برداشت نمود و احتياج به تغييرات کمي در اندازه هاي و فواصل كوبنده و ضد كوبنده و الكهاي كمباين دارد، اما سرعت آن به اندازه سرعت برداشت گندم وجو نيست .براي به حداقل رساندن خسارات ناشي از برداشت مکانيزه بايد تنظيم هاي لازم را در سرعت استوانه، چرخ دنده ها و همچنين لرزاننده به دقت انجام شود، زيرا ترک و شکستگي دانه موجب از بين رفتن قوه ناميه و پايين آمدن کيفيت روغن مي شود. ترک داشتن بذرحتي اگر خسارت وارده به آساني ديده نشود سبب کاهش درصد جوانه زني و نيز تاثير منفي بر کيفيت روغن مي شود تنظيم نادرست کوبنده و ضد کوبنده است، كه نه تنها عملكرد دانه، روغن وكيفيت آنراكاهش مي دهد، بلكه مي تواند باعث خسارت به كامباين شود، زيرا روغن بذرهاي شكسته شده گرد و خاك و آشغال را روي قطعات متحرك هدايت كننده به صورت پوشش اضافي جمع خواهد كرد و سبب مسدود وشكستگي مي گردددر گلرنگ برخلاف ساير گياهان روغني مشكل ريزش وجود ندارد و تنها در صورت عدم تنظيم  صحيح كمباين ممكن است تعدادي از غوزه ها براثر ضربه پره هاي خوراك دهنده كمباين دچار ريزش شود .
تعيين زمان دقيق برداشت گلرنگ به نوع رقم و عوامل محيطي نظير ميزان رطوبت نسبي و دماي هوا بستگي دارد . معمولاً زمان برداشت موقعي است كه دانه هاي گلرنگ رطوبتي حدود 8 درصد
داشته باشند به طوريكه اگر غوزه ها را در دست فشار دهيم بذرها به آساني از آنها جدا شوند .  
وجود علفهاي هرز درميان گياهان رسيده، که معمولاً به دليل آبياري بيش از حد در مراحل پاياني رشد گياه صورت مي پذيرد، برداشت باكامباين رامشكل مي سازد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

برداشت گل:

برداشت گلچه هاي گلرنگ به عنوان منبع درآمدي جديد اخيراً مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. ارتفاع گياه، تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد دانه در غوزه از مهمترين عوامل مستقيم توليد گل در گياه روغني گلرنگ مي باشند. معمولاً ارقام پر محصول داراي عملکرد گل بيشتري هستند. در آزمايشي در ايران مشخص شد بهترين زمان برداشت گلچه هاي گلرنگ از طريق دستي، سه روز پس از شروع گل دهي وتکرار آن تا پايان گل دهي است. همچنين نتيجه گيري شد که برداشت گلچه تاثير منفي در عملکرد دانه ندارد. براي حفظ رنگ و کيفيت رنگدانه ها در گلرنگ گلچه هاي برداشت شده بايد در سايه خشک شوند.
 

شناسنامه

کاسنی Compositae    :تیره
Carthamus tinctorius L.    :نام لاتین
Bastard saffron – African safforn    :نام انگلیسی
گلرنگ،خسک دانه،کاجیره،کافشه    :نام فارسی
احریض،قرطم    :نام عربی


شرح گیاه

گیاهی است یکساله یا دو ساله ‏ دارای ساقه ای به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و حتی بیشتر منشأ اولیه آن در عربستان بوده از آنجا که تدریجاً به نواحی دیگر انتقال یافته است‏ پرورش آن امروزه در بعضی نواحی معمول است.
این گیاه برگهای دندانه دار با دندانه های منتهی به خارهای ظریف و نوک تیز دارد شکل ظاهری پهنک برگ آن که از طرفی عاری از تار و از طرف دیگر دارای شبکه ای از رگبرگهای کاملاً برجسته در سطح تحتانی است ، بهترین وسیله تشخیص این گیاه می باشد. از اختصاصات آن اینست که کاپیتولهائی منفرد و محصور در براکته هائی با ظاهر برگ مانند دارد. کناره براکته های مذکور نیز مانند برگ گیاه دارای خارهای ظریف و گاهی نیز در بعضی از فرم های پرورش یافته عاری از آن است گلهای آن عموماً لوله ای و دارای رنگ زرد مایل به قرمز است ولی تدریجاً زرد نارنجی می شود میوه اش بصورت فندقه‏ سفید رنگ و دارای دسته تار نازک در قسمت انتهایی است.


نیاز اکولوزیکی

گلرنگ گیاهی بلند روز است و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور مناسب نیاز دارد. بذور معمولاً در دمای 8 تا 10 درجه سانتی گراد رویش پیدا می کنند. ولی دمای مطلوب برای جوانه زنی 18 تا 20 درجه سانتی گراد است. این گیاه به سرمای طولانی و سخت حساسیت نشان می دهد. بطوریکه برگها در دمای(2-) درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی شده و گیاه خشک می شود. گلرنگ در درجه حرارتهای نزدیک به صفر زنده می ماند ولی رویش آن به کندی صورت می گیرد. در این شرایط گیاه تنها رشد رویشی (تولید ساقه ها و انشعابهای جدید) خواهد داشت.
این گیاه را باید در مناطق گرم و خاکهای مناسب با ضخامت زیاد سطح الارض کشت کرد اگر چه گلرنگ در هر نوع خاکی قادر به رویش است ولی خاکهای عمیق و دارای بافت متوسط را ترجیح می دهد. خاکهای تهی از مواد غذایی و همچنین خاکهایی که آب را در خود نگه می دارند برای گلرنگ مناسب نمی باشند.


آماده سازی خاک:

بلافاصله پس از برداشت محصول قبل در اوایل پائیز شخم به زمین زده می شود و سپس 35 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت، 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 50 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک افزوده با انجام دیسکی مناسب کلوخه ها را خرد کرده و بقایای علفهای هرز را نیز از بین می برند. بهتر است کمی قبل از کشت مقدار 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار ازت به خاک زمینهای فاقد ازت اضافه شود.اواخر زمستان زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت آماده می کنند.


تاریخ و فواصل کاشت:

گلرنگ را می توان با هر گیاهی به تناوب کشت کرد. چون پتاسیم نقش عمده ای در افزایش مواد موثره گلرنگ دارد بهتر است با گیاهانی که سبب کاهش پتاسیم خاک می شوند به تناوب کشت نگردد. گلرنگ را می توان دو سال متوالی در یک زمین کاشت اما باید در سال سوم و چهارم با گیاهان مناسب نظیر هویج و شبدر به تناوب کشت شود. بعد از آن زمین را به مدت یک برچه صورت آیش نگه داشت و سپس گلرنگ را مجدداً در آن کشت کرد.
زمان کاشت بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش دارد. گلرنگ در مناطق گرمسیر به عنوان یک محصول پائیزه کشت می شود ولی در مناطق سرد آنرا به صورت بهاره کشت می کنند. زمان مناسب برای کشت پائیزه گلرنگ مهر – آبان و برای کشت بهاره آن اوایل اردیبهشت خواهد بود و فاصله ردیفهای کاشت بین 40 تا 50 سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت 15 تا 20 سانتی متر است. عمق بذر گلرنگ در موقع کاشت متفاوت است و بستگی به بافت خاک دارد. عمق بذر در خاکهای سبک شنی 4 تا 6 و در خاکهای سنگین 3 تا 4 سانتی متر باید باشد. در هر هکتار به 18 تا 20 کیلو گرم بذر با کیفیت مطلوب نیاز است.

 

کاشت:

کشت گلرنگ به وسیله بذر کار غلات به صورت ردیفی با فاصله ردیف بین 40 تا 50 سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت 15 تا 20 سانتی متر صورت می گیرد. هنگام کاشت باید دقت نمود بذور در سطح خاک قرار نگیرند. زیرا ممکن است بعد از مدت کوتاهی طعمه پرندگان شوند. تراکم 150 الی 160 هزار بوته در هکتار مناسب است بلافاصله پس از کاشت بذر باید آبیاری مناسبی انجام گیرد.


داشت:

بذور در شرایط مناسب پس از 6 تا 8 روز رویش پیدا می کنند. چنانچه پس از بارندگی سطح زمین سفت شود و خاک سله ببندد باید خاک بین ردیف ها و گیاهان را بر گردان و به اصطلاح سله شکنی نمود. برای این منظور می توان از چنگک گردان (روتاری) یا کولتیواتور استفاده نمود. باید دقت نمود که عمق کولتیواتور نباید زیاد باشد.عمل سله شکنی جهت تسریع در تهویه خاک باید 1 تا 2 بار در طول رویش گیاه انجام گیرد. یک بار وقتی که گیاهان کوچک هستند (در مرحله 4 تا 5 برگی) و بار دیگر قبل از اینکه فاصله ردیفها بر اثر رویش گیاهان مسدود شود.چنانچه تراکم بوته ها در ردیف کاشت زیاد باشد باید آنها را تنک کرد. اگر فاصله بوته ها در طول ردیف زیادتر از معمول (15 تا 20 سانتی متر) باشد رویشی گیاه سریع می شود در حالیکه رشد زایشی آنها کاهش می یابد و گیاه تعداد کمی گل خواهد داد. در این صورت عملکرد محصول کاهش می یابد. در طول رشد رویش گیاهان باید 1 تا 4 مرتبه علفهای هرز را وجین کرد. برای مبارزه با علفهای هرز می توان از علف کش های فلوبالکس (flubalex) به مقدار 5/3 تا 5/4 لیتر در هکتار و مالون به مقدار 3 تا 5/3 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.
از آفات دیگر حشره گلرنگ(Acanthiophilus helranthi) است که برای مبارزه با آن می توان از پریمور ((pirimor استفاده نمود. همچنین از دیگر آفات قارچ عامل پوسیدگی ریشه گلرنگ (Alternaria carthmin)و(VERTICILIUM DAHIE) و بیماری بوته میری گلرنگ (puccinia carthami) می باشد.


برداشت:

مواد موءثره گیاه در گلهای آن وجود دارند. وقتی گلچه های لوله ای کاملاً باز شودن حاوی حداکثر مقدار ماده موثر خواهند بود گلچه ها در این مرحله قرمز رنگ می باشند گل دهی معمولاً 5/1 تا 2 ماه بطول می انجامد. چون گلها همه در یک زمان نمی رسند. زمان کافی برای برداشت آنها وجود خواهد داشت بطوریکه هر سه تا چهار روز گلهای کاملاً رسیده را برداشت می کنند. برداشت گلها با دست صورت می گیرد. که باید سریعاً خشک نمود. برای خشک کردن آنها را در سایه و در صورت زیاد بودن با خشک کن های الکتریکی در دمای 50 تا 60 درجه سانتی گراد خشک می کنند. عملکرد گل تازه بین 600 تا 700 کیلوگرم در هکتار می باشد که از آن 120 تا 150 کیلوگرم گل خشک تولید می شود. پس از جمع آوری گلها ، میوه ها(دانه ها) باقی می مانند. پس از اینکه سه چهارم کل میوه ها رسیدند آنها را برداشت می نمایند.
محصول را در سطوح کوچک با داس برداشت می کنند و دانه ها را با خرمن کوب جدا می سازند در سطح وسیع جمع آوری بذر با ماشین انجام می گیرد. عملکرد بذر تحت تاثیر شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت و بین 1/1 تا 6/2 تن در هکتار می باشد.

برچسب ها