ترجمه مقاله تاثیر گونه گیاه میزبان بر بقا، طول عمر بالغ و قدرت باروری سن شکارگر نمایش بزرگتر

ترجمه مقاله تاثیر گونه گیاه میزبان بر بقا، طول عمر بالغ و قدرت باروری سن شکارگر

تاثیر گونه گیاه میزبان بر بقا، طول عمر بالغ و قدرت باروری سن شکارگر Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae)

Effect of Host-Plant Species on The Survival, Adult Longevity and Fertility of Predatory Bug, Macrolophus caliginosus Wagner [Hemiptera: Miridae]

جزییات بیشتر

48,000 تومان بدون مالیات.

مشخصات

عنوان مقاله Effect of Host-Plant Species on The Survival, Adult Longevity and Fertility of Predatory Bug, Macrolophus caliginosus Wagner [Hemiptera: Miridae]
ترجمه عنوان مقاله تاثیر گونه گیاه میزبان بر بقا، طول عمر بالغ و قدرت باروری سن شکارگر Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae)
تعداد صفحات 16
زمان تحویل ترجمه یک هفته پس از خرید

اطلاعات بیشتر

ترجمه چکیده ی این مقاله:

دو آزمایش تحت شرایط کنترل شده ازمایشگاهی انجام شد.

آزمایش اول به منظور مطالعه رشد و نمو و بقای پوره های Macrolophus caliginisus Wagner بود در شرایطی که دیسک های برگی فاقد آفت تنباکو، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل و یا شمعدانی به تنهایی در اختیار آن ها قرار می گرفت. دومین آزمایش جهت  مطالعه طول عمر حشره بالغ و میزان باروری M.caliginosus بود در شرایطی که سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood) بر روی میزبان های گیاهی مختلف در اختیار آن گذاشته شده بود.

هر چند پوره های تازه تفریخ شده M. caliginosus قادر نیستند تنها با استفاده از شیره گیاهی زنده بمانند، اما بالغین می توانند زنده بمانند و تولیدمثل کنند. با این حال هنگامی که M. caliginosus به عنوان محل تخمریزی در معرض این گیاهان قرار گرفت و از T. vaporariorum تغذیه نمود بالاترین نرخ ذاتی رشد آن در گوجه فرنگی، به دنبال آن شمعدانی، بادمجان، تنباکو و فلفل بود.

M. caliginosus پتانسیلی برای تولیدمثل در گوجه فرنگی و بادمجان نشان داد و ممکن است قادر باشد که جمعیت خود را بر روی گوجه فرنگی در 6/15 روز و روی بادمجان در 8/72 روز دو برابر نماید. با این حال M. caliginosus قادر به ایجاد جمعیتی قابل قبول بر روی تنباکو یا فلفل نبود و محاسبات جدول عمر نشان داد که زمان دو برابر شدن جمعیت در تنباکو 2/575 روز و در تنباکو 4/90 روز به طول می انجامد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاشت شمعدانی در بین ردیف های تنباکو، فلفل و بادمجان می تواند میزان باروری M. caliginosus را برای ایجاد جمعیت مناسب جهت سرکوب T. vaporariorum نسبت به عدم حضور شمعدانی افزایش دهد.علاوه بر این هنگامی که کشت به صورت مرکب باشد ماده های M. caliginisus ترجیح می دهند که تخم ریزی بر روی گیاهان خانواده سولاناسه را نسبت به گیاه شمعدانی ترجیح می دهند، اگرچه گونه گیاه میزبان تاثیری بر دوره کمون شکارگر ندارد.

برای دانلود صفحه اول مقاله اینجا کلیک کنید.

برچسب ها

مقالات مرتبط
به شما اعتماد داردم، به خاطر:
logo-samandehi